Terugblik op de Bronk
10-07-2023

Na drie jaar afwezigheid was er zondag 25 juni weer een H. Processie in ons dorp; de Bronk. In 2020 en 2021 belette corona ons om de Bronk te laten trekken. Vorig jaar in 2022 hebben wij op de dag dat we normaliter de processie hebben op grootse wijze in onze parochie het eeuwfeest van de Grote Kerk gevierd met een mooie en plechtige H. Mis en aansluitend een Italiaanse Feestbuffet. Dit jaar weer een heuse processie. In Eygelshoven trekt de Bronk traditioneel op de feestdag van de patroon van de kerk. Op 24 juni vieren we de geboorte van de H. Joannes de Doper en de zondag het dichtste bij 24 juni is de dag waarop de Bronk trekt. Nog niet zo lang geleden was er ook traditioneel kermis in het dorp en livemuziek in de cafés. Familie kwam op bezoek en er werd vla thuis gebakken of bij de bakker gehaald.
De weersverwachting voor zondag was goed; droog weer, stralende zon en misschien wel iets te hoge temperaturen. ’s Middags werd het 33o Celsius.
In alle vroegte startte de Processievereniging met het versieren met paaltjes en vlaggetjes langs de route. De route vanaf de kerk verliep over de Sint Hubertusstraat, Kleine Stegel, Veldhofstraat oversteken naar de Anselderlaan, Op den Dries, Laurastraat, Veldhofstraat weer oversteken en via Portbeemden naar de kerk. Dank aan de bewoners van de straten voor het tijdig wegzetten van hun auto’s, het versieren van de straten en uithangen van vlaggen.
Langs de route twee rustaltaren te weten bij het kruisbeeld in de Stegel en op de binnenhof van Wooncomplex Op den Dries. Dank aan de bewoners van de Stegel en Op den Dries voor hun medewerking en het versieren. De rustaltaren stonden er weer prachtig bij.
Na de H. Mis van 10:00uur vertrok de Bronk. Buiten stond de hemel klaar met de hemeldragers. Pastoor Heemels met de Monstrans met het Allerheiligste begeleid door misdienaren en acolieten. Zoals gebruikelijk vooraan de harmonie die ons met statige processiemarsen door straten heeft begeleid. Sinds jaar en dag ook zorgden de verkeersregelaars onder leiding van Wiel Langen weer voor het veilig verlopen van de stoet. De Broederschap Sint Sebastianus heeft als vanouds tijdens de stoet hardop de rozenkrans gebeden. Hun belangrijkste taak is het beschermen van het Allerheiligste tijdens de processie, aldus hun statuten.
In de processie liepen verder diverse verenigingen en belangstellenden mee. Speciaal woord van dank aan de drie koren, het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, jongerenkoor Jokojo en jeugdkoor De Zanglijsters die bij de drie rustaltaren hebben gezongen. Ook dank aan de Communicantjes die dit jaar in groten getale aanwezig waren in de kerk en in de stoet.
Halverwege de stoet was er door bewoners in de Anselderlaan nog een waterpunt ingericht, een goed idee gezien de hoge temperaturen.
Na afloop was er gezellig samenzijn achter de kerk in de schaduw of in het Sint Jansheem verzorgd door de het Gilde van Sint Jan.
We kunnen dit jaar weer terugblikken op een geslaagde Bronk, een traditie die we in ere moeten houden. En dank aan iedereen die heeft meegedaan of een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van dit mooie evenement.
Dit jaar zal in het weekend van 7 en 8 oktober de Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen” haar jaarlijkse tentoonstelling wijden aan de Bronk: de processie, de kermis, vla bakken, familiebezoek en alles wat er maar bij hoort. Dus noteren!

Het rustaltaar op de binnenhof van Op den Dries