Parochie
Pastoor M. Heemels, Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven,
Telefoon 045 – 5351271
E-mail: m.heemels@icloud.com
Web http://eygelshoven.tumblr.com
Facebook.com/marc.heemels.

 

Opgeven misintenties

(weekendmis 20 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12)

NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen)

 

Uitvaart of ziekenzalving

Bankrelatie:

R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars,
p/a dhr. G.P.M. van den Bongard
Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven.

NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars.

Bankrelatie Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven,
p/a dhr. J.P. Cremers,Bosweg 25
6471 GV Eygelshoven.
Telefoon: 045-5352716
E-mail: jpcremers@home.nl

NL78RABO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven
NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven.

Verhuizen:

Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie.

Ziekenbezoek:

Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst.

Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.