Parochie

Pastoor M. Heemels
Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven.
T 045 – 5351271.
m.heemels@icloud.com / facebook.com/marc.heemels

Opgeven misintenties
(Weekendmis € 20,00, weekmis € 7,00): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadministratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12).

Uitvaart of ziekenzalving
Pastorie, tel. 045- 5351271

Stipendia / Giften
R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars, NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars.

Kerkbijdragen
Commissie Kerkbijdragen, NL78RABO0151706360 t.n.v. Commissie Kerk-bijdragen Eygelshoven.
Contactpersoon: dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven.
T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl

Begraafplaats contact
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de pastorie, liefst op dinsdag- of vrijdagochtend, 045-5351271.

Ziekenbezoek
Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Daarvoor kunt u bellen, tel. 045-5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.