Adverteren

Oplage en verspreidingsgebied Anselbode

De Anselbode verschijnt elke maandagmiddag in een oplage van 4200 exemplaren. Het verspreidingsgebied is Eygelshoven/Hopel, Rimburg (320 exemplaren) en het aan Eygelshoven grenzende deel van Haanrade (175 exemplaren) en de wijken Bosberg/Vink (tot aan de brug: 200 exemplaren.

De Anselbode wordt tevens ter inzage en om mee te nemen neergelegd in de bibliotheek, verzorgingsinstelling de Laethof, diverse horecagelegenheden en winkels. De Anselbode wordt tevens digitaal verspreid via de website anselbode.com, de Facebookgroep Anselbode en aan alle leden van het College, de Raad en de diverse Commissies van de gemeente Kerkrade.

Formaten

Anselbode heeft 12 gangbare formaten advertenties en advertorials:
6 staande formaten S-1 t/m S-6 en 6 liggende formaten L-1 t/m L6.
Onderstaand een overzicht van de formaten met afmeting en de bijbehorende tarieven.
Alle vermelde bedragen zijn ecxlusief 21 % BTW.

Kortingen

Bij plaatsing van 4 x per jaar: 10% korting
Bij plaatsing van 5 tot en met 12 keer per jaar: 15% korting
Bij wekelijkse plaatsing van advertentie < € 75,00: 20% korting
Bij wekelijkse plaatsing van advertentie > € 75,00: 25% korting
Advertorials: 40% korting
Tarief van 1/1 pagina voor verenigingen bedraagt € 228,80

 

Tarieven (per 1 februari 2024)

Type
breedte in mm.
hoogte in mm.
tarief excl. 21% BTW
S-1
190,00
268,50
€ 279,25
S-2
112,60
268,50
€ 167,55
S-3
73,90
268,50
€ 111,70
S-4
112,60
132,50
€ 82,70
S-5
73,90
132,50
€ 55,15
S-6
73,90
87,20
€ 36,30
L-1
190,00
132,50
€ 137,80
L-2
190,00
87,20
€ 90,70
L-3
112,60
87,20
€ 54,40
L-4
190,00
41,35
€ 43,00
L-5
112,60
41,35
€ 25,80
L-6
73,90
41,35
€ 17,20

Overlijdensannonces en Dankbetuigingen

€ 0,26 per mm per kolom

Aanleveren

Advertenties aanleveren via email naar advertenties@anselbode.com, op donderdag 17.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave van de Anselbode.
Gelieve bedrijfs- en verenigingslogo’s aan te leveren als eps-bestand of jpg, jpeg of tiff met een resolutie van 300 dpi.

Nadere specificaties

190 mm staat gelijk aan breedte van de zetspiegel van de Anselbode;
112,6 mm staat gelijk aan 3 kolommen van de Anselbode;
73,9 mm staat gelijk aan 2 kolommen van de Anselbode.

Bijzonderheden

Full Colourtoeslag op aanvraag.
Pagina 2 is gereserveerd voor kerkberichten en misintenties.