Wie was Herman van de Hermansgroeve????
07-02-2022

2022 09 bruinkool 1919-1923
We weten allemaal wel van onze twee mijnen, eerst de Laura en dan ook de Julia.
Rond 1905 werd er ook een concessie aangevraagd voor een bruinkoolgroeve in Eygelshoven. ‘Herman’ zou de groeve gaan heten.
Het duurde tot na de eerste wereldoorlog (1918) alvorens de concessie daadwerkelijk werd toegekend, door de staat, niet door de gemeente Eygelshoven. Grondstoffen waren hard nodig in die tijd. ‘Economisch belang!’ werd er hard geroepen.

Door Marc Heemels

Eygelshoven en de natuur leden onder de activiteit. Bijna hadden ook het gemeentehuis en de school moeten wijken, maar daar werd op het laatste moment een stokje voor gestoken.
In 1923 sloot de groeve de deuren, Eygelshoven met de puinhoop achterlatend.

Al gauw stond er water in de groeve. Daarover lezen we veel in 1935. In dat jaar vindt er een diefstal plaats van kelken en cibories met hosties. Met man en macht wordt gezocht, vooral in de vijver van de Herman.

1946-1949
Na de tweede wereldoorlog was de Herman opnieuw nodig, vond men. ‘Economisch belang!’
Nog tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de heropening verdronk op 25 juli 1945 Jean Bisscheroux. Hij was 15 jaar.
In 1949 werd de productie opnieuw en nu definitief gestaakt (al had Laura en Vereeniging in 1982 doorstartplannen!).

2017
Het duurde tot 2017 (!) voordat er een oplossing werd gevonden voor het terrein. Een zeer goede en passende oplossing bovendien, waar we in Eygelshoven heel gelukkig mee mogen zijn: de natuurbegraafplaats. De economie had de natuur hier in zeer korte tijd bijna permanent vernield. Maar nu vond met veel toewijding herstel plaats.

Nog even over ‘Herman’.
In een artikel van Drs. Mike Kockelkoren (Kerkrade Onderweg, dl. 1. – pag. 63-74) staat dat in 1905 een aantal Maastrichtenaren de concessie verwierf voor de bruinkoolgroeve te Eygelshoven. Een van hen was Leopold (Jos) van Oppen. Van Oppen was op dat moment gemeentesecretaris te Maastricht. In 1910 zou hij burgemeester van Maastricht worden.
Het echtpaar Van Oppen-Schmedding kreeg 12 kinderen.
De oudste was Herman. Herman werd slechts 10 jaar oud. Hij overleed in 1909.
Kockelkoren schrijft: “De concessie kreeg de naam ‘Herman’ en was waarschijnlijk genoemd naar de oudste zoon van J. van Oppen.”