Wie de jeugd heeft…
08-05-2023

Harmonie St.- Caecilia is trots op haar grote groep aanstormend muzikaal talent. Muziek luisteren maar vooral muziek zelf maken, draagt veel bij aan de vorming van ons brein. Daarom is het volgens wetenschappers heel belangrijk dat we muziek maken, want muziek speelt een voorname rol in ons leven. Van jongs af aan. Dat weten ze ook bij onze Harmonie St.- Caecilia, waar sinds enkele jaren de jongste jeugd wordt begeleid naar een mooie muzikale toekomst.

Vanuit de peuter- en kleutergroep van de harmonie stromen de kinderen door naar de instroomgroep, om vandaaruit de stap naar de grote harmonie te maken. Dit jaar hebben de eerste zes kinderen uit die groep die stap gezet en speelden op Koningsdag voor het eerst hun partijtje mee. Voor hen is dus al het echte werk begonnen. Maar er zullen er meer gaan volgen, als zij hun opleiding in de jeugdharmonie, de CaeciliaKIDZ, hebben voltooid.

In de peuter- en kleutergroep (voor kinderen tot zes jaar) worden de allerkleinsten bekendgemaakt met muziek. Zij leren hoe je samen muziek maakt en hoe je daar veel plezier aan kunt beleven. Als de kinderen daarna naar de instroomgroep gaan, mogen ze de keuze voor een instrument maken en worden ze door Carla Correddu begeleid om dat te bespelen. Hebben de kinderen het beoogde basisniveau bereikt, dan gaan ze deel uitmaken van de CaeciliaKIDZ en worden ze voorbereid op het spelen met de grote harmonie. Met hulp van enkele muzikanten van St. Caecilia en de lessen op de muziekschool, waarvan de harmonie het eerste jaar de kosten (zo’n 400 euro per kind) voor haar rekening neemt.

Zaadje geplant
Zo maakten Julia Jansen en Evi Cremers op fluit, Merel Voortman, Noah Gerris en Floor Erkens op saxofoon en Anne Jacobs op klarinet in januari en maart dit jaar de overstap naar de grote harmonie. Als de eerste oogst van een nieuwe lichting muzikanten, waarvan door Carla Correddu jaren geleden, als voormalig dirigent van het aspirantenorkest van de harmonie, het zaadje opnieuw werd geplant. Inmiddels volgen zo’n twintig kinderen (vijf in de instroomgroep en vijftien bij de CaeciliaKIDZ) dit opleidingstraject.

Een niet onbelangrijk aandeel hierin heeft ook basisschool De Veldhof, die op school een zogeheten Blazersklas is gestart, via welke al een aantal jeugdige muzikanten terecht is gekomen bij de CaeciliaKIDZ. En waar voorheen muzikanten zelf maar de school moesten om leerlingen enthousiast te maken voor muziek en de harmonie, doet de school er nu zelf veel aan om die interesse te wekken. “We krijgen ook vragen om op school te komen spelen en tijdens de kerstmarkt hebben we een eigen stand voor de werving. Dus de samenwerking met de basisschool, die ook goed samenwerkt met de muziekschool, is heel nauw. En zijn we ook uitgenodigd bij de klankbordbijeenkomsten met de andere harmonieën in Kerkrade om het over de jeugd te hebben en die geïnteresseerd zijn hoe wij dat doen,” vertelt Kirsten Langen, bestuurslid opleiding en ledenwerving.

Lange weg
Maar aan dit alles ging een lange weg aan vooraf, want twaalf jaar geleden was de situatie heel anders. Toen meldden steeds meer spelende leden zich af en was er geen aandacht voor de jeugd en voor nieuwe muzikanten. “De harmonie zat toen met de handen in het haar. Waar haalden we nieuwe leden vandaan,” weet toenmalig bestuurslid Bernard Brouns. “Mensen vielen af, het repetitiebezoek liep terug en ook het aspirantenorkest stopte. Toen was er een aantal jaren niks meer voor de jeugd. Inmiddels echter hadden ook leden van de harmonie kinderen en werd gezegd waarom doen we daar eigenlijk niks meer voor. We hebben toen als bestuur gepolst of er animo voor was om de kinderen onder deskundige leiding te laten musiceren. Ik heb toen een doorlopende leerlijn ontwikkeld en in samenwerking met de basisschool en de muziekschool diverse trajecten opgestart. We hadden in korte tijd veertien kinderen bij elkaar van leden en oud-leden én het pad was uitgestippeld om ze via peuter- en kleutergroep, blokfluitgroep en CaeciliaKIDZ te leiden naar het grote harmonieorkest.”

“Toen de eerste lichting peuters en kleuters klaar was voor het aanleren van de eerste muzikale beginselen is Carla Correddu benaderd en zij was dol enthousiast om deze uitdaging aan te gaan. Zij startte met een kinderklasje dat toen de Blokfluitgroep heette en wat uitgroeide tot de huidige CaeciliaKIDZ.” De peuters en kleuters worden momenteel begeleid door Amy Hanssen en de wat oudere jeugd dus door Carla. “De allerjongsten, van drie tot zes jaar, zijn met liedjes en ritmes bezig, met muzikale spelletjes. Vanaf zes jaar gaan ze naar het instroomgroepje van Carla om een keuze te maken voor een instrument. Eerst kijken wat je leuk vindt en als je je keuze hebt gemaakt, gaan ze richting muziekschool,” aldus Kirsten.

“Als ze eenmaal een instrument hebben gekozen, kunnen ze ook meteen meedoen in het instroomgroepje. Die instroom naar de CaeciliaKIDZ gaat heel geleidelijk, afhankelijk hoe snel ze vorderingen maken op hun instrument. Op dit moment hebben we zes kinderen die een keuze hebben gemaakt voor een instrument en zes zijn al doorgestroomd naar het grote orkest. De CaeciliaKIDZ is ook een hele leuke groep, waar instromende kinderen ook meteen in worden opgenomen,” aldus medebestuurslid Sharon Cremers.

Aantrekkelijk maken
Inmiddels is dus een hele stoet jeugd in aantocht, maar het zal nog even duren voordat zij zover zijn dat ze de grote harmonie kunnen gaan versterken. “En zullen we mede gezien het grote aantal leden op leeftijd voorlopig nog moeten roeien met de riemen die we hebben,” aldus kersvers voorzitter Björn Brouns. “We zullen nog een jaar of vijf, zes moeten overbruggen. En dan hopen dat al die nieuwe leden ook blijven. Want de jeugd heeft tegenwoordig natuurlijk vele andere afleidingen en uitdagingen. We willen het bovendien ook voor de ouders aantrekkelijker maken door de contributie van het eerste jaar gratis te laten zijn en ook het eerste jaar op de muziekschool voor onze rekening te nemen. Dat we als harmonie nu eindelijk de vruchten kunnen plukken van onze jeugdopleiding geeft de hele Caeciliafamilie een positieve boost.”

De vooruitgang van de CaeciliaKIDZ wordt ook geïllustreerd doordat komend najaar, in oktober, een concertreis gepland staat naar Mulhouse in de Elzas. Hier zullen de KIDZ, samen met een Frans en Duits jeugdorkest, de wereldpremière van een compositie van de bekende componist Hardy Mertens uit Landgraaf spelen. “Als je ziet hoe trots de kinderen zijn dat dit al mogelijk is,” blikken Kirsten en Sharon al vooruit. “De hele harmonie draagt de kinderen dan ook op handen en zij hebben daardoor ook het gevoel dat ze er helemaal bij horen.”

Kennis maken met muziek?
Zo wil de harmonie het niet alleen voor de ouders laagdrempelig houden, maar vooral zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met muziek. De repetities van de Instroomgroep zijn op zaterdag om 18.00 uur, de CaeciliaKIDZ elke zaterdag om 18.30 uur in het Bistro Socio en die van de peuter- en kleutergroep elke donderdag om 18.00 uur in het scoutinggebouw. Interesse? Neem contact op met Kirsten of Sharon via ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl.