Vragen Ons Kerkrade over Verkeerssituatie Gravenweg! 
18-08-2020

LOGOOnsKekradeOns Kerkrade kreeg onlangs van meerdere Gravenweg-bewoners vragen over de verkeerssituatie in hun straat: Met name het véél te hard en roekeloos rijgedrag én de toekomstig nieuwe verkeerssituatie vormen een bezwaarlijke doorn in het oog. 

De Gravenweg was tot voor kort een bron van ergernis door de talloze (bijna-)ongelukken bij de Buitenring-afrit maar deze situatie is onlangs positief verbeterd! Echter velen zien de Gravenweg nu als één lange racebaan: auto’s, vrachtverkeer en motoren geven op dit stuk vaak nog eens éxtra gas! Bewoners geven aan dat, daar waar 50 Kmh is toegestaan, snelheden van 70 tot 80 Kmh momenteel vaker regel dan uitzondering zijn en vaak gepaard gaan met roekeloos rijdgedrag met vele hachelijke verkeerssituaties tot gevolg. Oversteken is volgens veel buurtbewoners al vaak een hele opgave om ‘gevaarloos’ de overkant te bereiken! Hierbij zal toekomstig onder aan de Gravenweg/Waubacherweg ook nog de huidige verkeerssituatie worden gewijzigd: Komende vanaf Landgraaf/Nieuwenhagen krijgen déze weggebruikers van de Gravenweg dan voorrang op weggebruikers komende van de Waubacherweg/Waubach: De drang om dan onderaan deze T-splitsing te stoppen cq. vaart te minderen, is dan volgens buurtbewoners voor velen bijna geheel verdwenen, met alle nadelige consequenties (lees: ongelukken!) mogelijk tot gevolg! Volgens veel buurtbewoners dus állerminst een wenselijke nieuwe verkeerssituatie!

Naar aanleiding van het voorgaande heeft Ons Kerkrade onlangs de volgende vragen aan het College van B&W gesteld: Is het College bekend met voormelde verkeerssituatie en/of klachten over de Gravenweg en zo ja, wat is hier al aan gedaan cq. toekomstig aan te doen? Zijn er in het verleden méér klachten bij de gemeente gemeld mbt snelheidsoverlast, hinderlijke verkeerssituatie(s) en/of andere ergernissen mbt de Gravenweg en zo ja, wat is hier verder mee gedaan? Is het College, samen met Ons Kerkrade, ook van mening dat hier toekomstig iets aan gedaan dient te worden om deze (onveilige) verkeerssituatie(s) te wijzigen? Is het mogelijk de ‘oude Flitspaal’ wederom te (her)plaatsen in de Gravenweg? Is het mogelijk handhaving/politie (op willekeurige tijdstippen) bij de Gravenweg te laten handhaven en/of gedurende een langere periode snelheidsmetingen te laten verrichten? Zijn in de Gravenweg verkeersremmende maatregelen te realiseren en zo ja, wélke en binnen welke termijn? Is het mogelijk de toekomstig te wijzigen voorrangssituatie bij de T-splitsing Gravenweg/Waubacherweg nog eens serieus onder de loep te nemen en deze mogelijk alsnog te herzien? Wat is het algemene standpunt van het College mbt de huidige verkeerssituatie van de Gravenweg, nu en voor de toekomst?

Ons Kerkrade is nog in afwachting van de beantwoording en wij zullen u zeker op de hoogte blijven houden mbt dit onderwerp. 

Fractie Ons Kerkrade

Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema