Vragen Ons Kerkrade over Markt Eygelshoven
18-08-2020

LOGOOnsKekradeBetreft: Artikel-38 vragen mbt “gevaarlijke situaties door stenen op Markt Eygelshoven en omliggende straten”. 

Geacht College,

Op de Markt in Eygelshoven en omliggende straten liggen stenen (soort van kinderkoppen). Met de regelmaat van de klok ontvangt de fractie Ons Kerkrade klachten over deze stenen omdat stenen ontbreken, stenen niet goed liggen. Valgevaar is daarbij aanwezig en wij maken ons met name zorgen voor de oudere medemensen. Recentelijk is helaas wederom iemand gevallen door toedoen van kapotte stenen.

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  • Is het college op de hoogte van de zorgelijke staat van de stenen op de Markt in omliggende straten in Eygelshoven?
  • Welke maatregelen gaat het college nemen om:
    • Te zorgen dat alle zorgelijke situaties/omissies worden opgelost?
    • Te voorkomen dat we opnieuw terecht komen in deze zorgelijke situatie?

Wij maken ons grote zorgen over met name struikelgevaar van oudere mensen met alle mogelijke gevolgen van dien en zijn benieuwd naar een snelle reactie vanuit de kant van het college.

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema