Verkeersregelaars onontbeerlijk vrijwilligers werk
28-05-2018

1822 verkeersregelaarsWiel Langen en John Coervers luiden noodklok (foto). Er wordt in ons Eygelshovense wellicht niet voldoende bij stil gestaan, doch het werk wat het team van verkeersregelaars (vrijwilligers) verricht is niet loodzwaar, doch wel onmisbaar bij de (vele) ‘optochten’ die het dorp als het ware siert. Het doel van de verkeersregelaars is om het verenigingsleven te steunen bij hun respectievelijke manifestaties om zo de veiligheid te waarborgen. De ‘staf’ van de verkeersregelaars, Wiel Langen en John Coervers aan het woord.

Wiel Langen: “Er zijn nog al wat tochten door de Eygelshovense straten op jaarbasis. Een kleine opsomming: Carnavalsoptocht, ballonnen- en lampionoptocht met Koningsdag, Eerste H. Communie, processie, koningsvogelschieten, Ceaciliadag en noem maar op.”

John Coervers vult aan: “Optochten van verschillende omvang met de vraag naar vrijwilligers, in respectievelijk grote als kleine groepen verkeersregelaars. Er moeten dus wel voldoende vrijwilligers zijn, ook al in verband met vakanties en andere omstandigheden van de regelaars.”

Vrijwilligers

Er is momenteel dus een tekort aan vrijwilligers voor dit ‘dankbare dorpswerk’. Daar waar in eerdere tijden veel verenigingen nog participeerden met aanlevering van verkeersregelaars, is dit in de huidige (drukke) tijd niet altijd meer het geval. Vandaar dat genoemd duo als het ware de noodklok luidt en op zoek is naar verkeersregelaars in en van Eygelshoven om de optochten en manifestaties als het ware te stroomlijnen.

Wiel Langen: “Mocht u willen instappen in het team van verkeersregelaars Eygelshoven, dan dient u eerst een digitaal certificaat te behalen met de wetenschap dat dit weinig tijd in beslag neemt en vrij eenvoudig te doen is. U zet daarmee een eerste stap om Egelze behulpzaam te zijn. Bovendien is een groot team gemakkelijk bij afwezigheid van anderen en kan u zelf ook aangeven wanneer het net eventjes niet kan.”

Aanmelden

Draagt u het (verenigings)leven van Eygelshoven een warm hart toe, neem dan telefonisch contact op met Wiel Langen: 045-5351816 of stuur een Email naar: jmcoervers@gmail.com of wmjlangen@home.nl

John Coervers tot slot: “Help mee om de veiligheid van de Eygelshovenaar te waarborgen in optochten en dergelijke; dankbaar en gewaardeerd werk.”