Veldhofschool, noodgedwongen  weer online onderwijs
25-05-2020

veldhofDe Veldhofschool in Eygelshoven heeft na de gebleken Coronabesmettingen vorige week, noodgedwongen het ‘online onderwijs’ weer van kracht moeten laten gaan. Dit ’thuis lesgeven’ start met ingang van maandag 25 mei (vandaag). De sluiting van de Veldhof is noodzakelijk omdat onder de geteste personeelsleden onderwijzend personeel zit en nu uit voorzorg thuis moeten blijven. De GGD Zuid-Limburg doet momenteel uitgebreid onderzoek naar Covid-19 besmettingen op de school.

Zo worden alle personeelsleden en andere mensen die in het gebouw werken getest (stagiaires kinderopvang, buitenschoolse opvang). Momenteel zijn nog niet alle uitslagen bekend bij de GGD en verblijven de positief geteste mensen in thuisisolatie. Uit het contactonderzoek van de GGD is ook gebleken dat zes leerlingen van de basisschool nauw contact hebben gehad met een besmet personeelslid en kunnen zich bij de GGD laten testen ook als ze geen klachten hebben. De GGD heeft alle betrokkenen geïnformeerd over hun testuitslag en/of de quarantaine-regels die voor hen gelden. De GGD vraagt alle ouders alert te blijven op klachten die kunnen passen bij Covid-19: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts). Hetzelfde geldt voor iedereen die in het schoolgebouw werkt.

Gevolgen voor lesgeven
Zoals hierboven aangegeven, zijn meerdere medewerkers in quarantaine en dus fysiek niet inzetbaar op school. Het gevolg hiervan is dat met ingang van maandag 25 mei weer overgaan wordt op onderwijs op afstand (online), zoals dat ook plaatsvond voor de meivakantie. De contacten over het onderwijs op afstand verlopen via leerkracht(en) van de betreffende kinderen.

Situatie kan veranderen
Zover de situatie op Basisschool De Veldhof op zaterdag 23 mei. Er zijn dus nog mensen in quarantaine die mogelijk alsnog corona-klachten kunnen krijgen. De situatie kan dus nog veranderen.

Informatie
“Alle ouders met kinderen op de Veldhof worden actueel op de hoogte gehouden door onderwijsstichting MOVARE, waarvan de Veldhofschool deel uit maakt, in nauw overleg met de GGD.”, aldus mevrouw Sevenheck van de Veldhofschool.