Herinrichting Waubacherweg
25-05-2020

20200522ABTotondcopyDe gemeente Kerkrade is voornemens om de Waubacherweg in Eygelshoven nieuw in te richten. Op de kruising met de Rimburgerweg wordt een rotonde aangelegd en  de bushaltes worden verlegd. Op de kruising met de Gravenweg, wordt de voorrangssituatie ingrijpend gewijzigd. Ook de groenvoorziening ondergaat een ingrijpende verandering.

De Waubacherweg is een belangrijke, drukke verbindingsweg van het Centrum Eygelshoven naar Waubach en Nieuwenhagen. Bewoners klagen al jaren over de verkeersdrukte, die na de aanleg van de ‘buitenring’ voor hun gevoel eerder is toegenomen dan verminderd. Omwonenden klagen al tijden over verkeersoverlast en dan met name over de hoge snelheden waarmee gereden wordt.

Met dit nieuwe inrichtingsplan beoogt de gemeente hier verandering in aan te brengen. Op het kruisingsvlak met de Rimburgerweg wordt een rotonde aangelegd en op de kruising met de Gravenweg wordt de voorrangssituatie ingrijpend veranderd in een doorgaande rijrichting voor het verkeer, vanaf de Waubacherweg naar de Gravenweg en de op- en afritten van de ‘buitenring’. Met andere woorden, het verkeer dat komende vanuit het centrum de Gravenweg in rijdt, krijgt voorrang op het verkeer dat vanuit Waubach richting Centrum Eygelshoven rijdt. De bushaltes worden verplaatst. Beide komen nu op de zelfde hoogte; komende vanuit het centrum van Eygelshoven, kort achter de nieuw aan te leggen rotonde.

De bomen in de bermen langs de Waubacherweg worden gekapt vanwege de beschadigingen die zij aan het wegdek veroorzaken door worteldruk. De bomen worden door de gemeente binnen de wijk gecompenseerd.

Inmiddels zijn de bewoners in de directe omgeving van de plannen in kennis gesteld door middel van een flyer. Het plan bevindt zich op dit moment nog in de voorbereidingsfase en in het najaar hoopt de gemeente Kerkrade aan de werkzaamheden te beginnen.