Tot aan mijn knieën in het water
30-11-2021

48 stegel“De fundering hebben we alvast 90 cm hoger laten leggen”

Egelze onder water

Het zal je maar gebeuren. Heb je net besloten je huis te koop te zetten op Funda, komt het een dag eerder een halve meter onder water te staan. Het overkwam Ben en Annette Kalfics-McLauglin op die rampzalige 29ste juni, toen ze in hun tweede huiskamer, de kantine van LHC, net klaar waren met de voorbereidingen voor de oefenwedstrijd van LHC tegen Roda JC.

Zij werden samen met nog een hoop anderen slachtoffer van de grootste watersnoodramp die Eygelshoven ooit trof. Zo kreeg ook Egelze direct te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde. In deze Anselbode op pagina 5 het derde van een serie verhalen over enkele van de mensen die zwaar werden getroffen door het noodweer. Deze week vertellen Ben en Annette en hun zoon Sean hoe het hen verging tijdens en na de ‘tewaterlating’.

Egelze onder water (3)

“Onvoorstelbaar. Ik stond tot mijn knieën in het water”

Ben en Annette baatten de LHC-kantine uit sinds het vertrek van Ella, Ad en hun vaste hulp Hein. Zij vonden in juni 2018 na achttien jaar een nieuwe uitdaging in Perron 4, de stationsrestauratie van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (het stoomtreintje) in Simpelveld. De wedstrijd tegen Roda trekt telkens de nodige extra toeschouwers en dus worden er wat extra tapjes neergezet.

Ineens begon het echter te regenen. Kan gebeuren. Niets bijzonders. Maar het ging steeds harder regenen. De bui dreef ook niet weg en bleef op dezelfde plek hangen. Het regende op een gegeven moment zo hard dat de Anselderbeek, die achter het LHC-veld langsloopt, overliep en het veld bereikte, dat langzaam onder water liep. Ben zag het en belde maar even met de buurman om te horen hoe het er thuis voorstond in de Grote Stegel. Maar die zag geen reden tot paniek, hoewel het water al tot aan de stoeprand stond. Bij LHC werd inmiddels het veld door de scheidsrechter afgekeurd. Geen voetbal meer die dag.

Tot zijn knieën in het water
Nog leek er weinig aan de hand, totdat de buurman Ben belde of hij toch maar even naar huis wilde komen. Het water steeg ineens wel heel erg snel. Ben reed van LHC door de ondergelopen Anselderlaan tot beneden op de Veldhofstraat en zag tot zijn grote schrik wat daar aan de hand was. Het water stroomde vanuit de straat de kelders in. Ook bij zijn eigen woning op de hoek Grote Stegel-Hubertusstraat. “Onvoorstelbaar. Ik waadde naar de voordeur en stond tot aan mijn knieën in het water,” zegt hij. “Dat was op dinsdag en woensdag zou ons huis door de makelaar op Funda worden gezet. Dan sta je wel even raar te kijken.”

De brandweer was snel ter plekke en maakte de putdeksels open waardoor het water weg kon. Toen het water was gezakt werd ook de kelder van Ben en Annette leeggepompt. Helaas stond ook de kamer van hun zoon Sean, die beneden woonde, vol water. Sean heeft een fysieke beperking en is volledig aangewezen op een elektrische rolstoel. Hij stond al eerder op het punt om van thuis naar een woonvorm te verhuizen. Slapen thuis ging die dag echter niet meer en dus moest Sean eerder dan gedacht naar een andere woonvorm in Landgraaf. Hier woont hij inmiddels permanent en is helemaal happy. Ben en Annette logeerden een tijdje in een hotel.

Zelf geschilderd en vloer gelegd
Grote blazers zorgden ervoor dat de boel thuis weer opdroogde. Ben en Annette zijn nogal handig en toen eenmaal het vocht uit de muren was, mochten zij van de verzekering zelf aan de slag om de boel op knappen. “We hebben zelf de muren geschilderd en de nieuwe vloer zelf gelegd.” Binnen een paar weken had Annette, die net drie maanden de trotse eigenaar was van de door haar zo lang gewenste Mercedes, een nieuwe Mercedes voor de deur staan. “Door tussenkomst van de verzekering, die contact opnam met de dealer waar we de auto hadden gekocht.”

Tussen de drukke bedrijven door (LHC, het huis opknappen, verzekeringsvragen beantwoorden, de verkoop van het huis regelen) legde Annette ondertussen ook nog de laatste hand aan het boek over haar leven dat zij uitbracht (zie ook de Anselbode nr. 44 van 7 november jl.). “Alles moest dus tegelijkertijd.”

Verkocht
Inmiddels is hun woning aan de Grote Stegel verkocht. Ben en Annette wonen tijdelijk bij haar broer en bouwen momenteel een nieuw huis, eveneens aan de Grote Stegel, 50 meter verderop. “Want hier willen we wel blijven wonen. Maar de fundering hebben we alvast 90 cm hoger laten leggen,” lacht Ben. “Dit gaat ons niet nog eens gebeuren.”a