188 levensbomen geplant
30-11-2021

48 Levensbomenbos Holzkuil 1Op zaterdag 20 november vond de plantdag van het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan Holzkuil in aangepaste vorm plaats. Er werden 188 loofbomen geplant door en voor inwoners van Kerkrade.

Adoptanten van de bomen kregen weer de gelegenheid om de bomen zelf te planten. Aan de boom mocht een boomlabel met een persoonlijke boodschap gehangen worden. Als bewijs van de adoptie ontvingen de deelnemers ook een boomcertificaat.

Aangepast programma
Vanwege de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen had deze dag een zeer sober karakter. Toch is gekozen om de plantdag niet nogmaals uit te stellen. De redenen hiervoor zijn de grote emotionele betrokkenheid van de adoptanten bij het Levensbomenbos en het feit dat zij al veel te lang hadden moeten wachten op dit moment. De plantdag was immers al een jaar uitgesteld omdat het vorig jaar niet mogelijk was deze op een veilige en verantwoorde wijze te organiseren. Dit jaar boden de maatregelen deze gelegenheid wel, al betekende dit dat het programma aangepast moest worden.

Een sobere, maar gedenkwaardige dag
Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte) kijkt terug op deze sobere, maar gedenkwaardige, dag: “Het was zeker geen plantdag zoals we deze voor ogen hadden,” benadrukt hij, “maar de adoptanten van de levensbomen hadden in ieder geval de gelegenheid om zelf aanwezig te zijn en dat was voor ons doorslaggevend. Deze bomen zijn namelijk stuk voor stuk uit liefde geadopteerd. Achter elke boom gaat een eigen, uniek verhaal schuil. Voor de adoptanten was vandaag dan ook een belangrijk moment. Dat zij hun eigen boom of bomen hebben kunnen planten, is uiteindelijk wat telt.”