Toekomst spooroverweg Torenstraat!
18-06-2019

LOGOOnsKekradeIn Nederland zijn al menigmaal ongelukken gebeurd bij onbewaakte spooroverwegen, waardoor oa. de landelijke Overheid (ism ProRail) deze situaties toekomstig overal gaat aanpakken: Veiliger maken dus!! In Kerkrade zijn dat de onbewaakte oversteekplaatsen aan de Torenstraat en het Wormdal te Haanrade. Ons Kerkrade was bij de onlangs georganiseerde inloopavond in het Scoutinggebouw alwaar de toekomstige plannen werden uitgerold en mensen van ProRail en gemeente Kerkrade verdere tekst en uitleg gaven. 

Voor de onbewaakte spoorweg-overgang aan de Torenstraat ligt het voorstel om 100 meter verderop een Tunnelbak/Wandelbuis ónder het spoor te plaatsen (zie foto). Hierdoor blijft het aldaar gelegen bosgebied voor de vele wandelaars goed én veilig bereikbaar via de Torenstraat. Deze oplossing lijkt ook Ons Kerkrade een goed alternatief! 

Voor de huidige onbewaakte spooroverweg bij het Wormdal te Haanrade is het voorstel deze af te sluiten en de ongeveer 300 meter verderop gelegen oudere Tunnelbak weer volledig in gebruik te nemen. Hierbij zouden de dan ook nieuw aan te leggen wandelpaden het achterliggende Wormdalgebied bereikbaar moeten houden! Met dit alternatief waren niet alle bezoekers tevreden en ook Ons Kerkrade heeft onlangs hierover nog officiële vragen naar het College van B&W gestuurd. 

Volgens ProRail/Gemeente moet men denken aan een periode tussen Voorjaar/Najaar 2020 dat deze plannen, als álles meezit, mogelijk gerealiseerd zouden worden. 

MVG, Noud Krasovec / raadslid Ons Kerkrade