Station Eygelshoven Markt blijft bestaan
19-02-2017

1708 prorail bijeenkomstTijdens de informatiebijeenkomst van Prorail in het scoutinggebouw aan de Anselderlaan, afgelopen donderdag werd voor de aanwezige duidelijk dat de ontwikkelingen bij de spoorwegen in Eygelshoven gaande zijn. In samenwerking met de gemeente Kerkrade werden de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken. Hierbij werd onder ander duidelijk dat er elektrificatie gaat plaatsvinden op het traject Landgraaf – Herzogenrath.

Op de foto: Een momentopname van de bijeenkomst, met als gastheer scouting Eygelshoven. Op de voorgrond Noud Krasovec in gesprek.

Inherent hieraan wordt er aan de Spoorstraat in Eygelshoven een zogenaamd  ‘Trafo-station’ gebouwd met een lengte van 28 meter. Tevens werd duidelijk dat het station Eygelshoven – Markt, in tegenstelling tot eerdere berichten blijft bestaan. Hiervoor wordt onder andere een dubbelspoor aangelegd, zodat er een intercity verbinding tussen Heerlen en Aken gerealiseerd kan worden. De hiervoor geplande werkzaamheden zullen in 2018 afgerond worden, zodat vanaf 1 januari 2019 getest kan worden met twee stoptreinen per uur voor de lijn Maastricht-Herzogenrath-Aken, via Heerlen. De Euregiobahn (DB) wordt dan vervangen door Pro Rail. Bij realisatie van de Intercity komt dan één stoptrein per uur te vervallen.

Inzake goederentreinen (waaronder gevaarlijke stoffen) werd weinig nieuws verstrekt, omdat Pro Rail zich enkel baseerde op de statistieken van 2015. Zo was men ook niet op de hoogte van het vervoer van legermateriaal per spoor naar Eygelshoven.

Verder werden middels flyers de onderwerpen, trillingen bij spoortracjecten en geluidshinder rondom het spoort belicht.