Samen muziek maken bij de harmonie
16-06-2020

2025 harmonieHet Coronavirus zette voor de harmonie in dikke streep door het themaconcert (6 juni) en de concertreis naar Cochem. Ook St.-Caecilia viel een algehele ‘lockdown’ ten deel hetgeen betekende dat er mondjesmaat ‘online’ gerepeteerd en vergaderd moest worden. Enthousiasme en vreugde derhalve bij het Eygelshovens muziekgezelschap dat nu ook voor de harmonieën en fanfares een versoepeling van kracht ging. Op donderdag 25 juni vindt in de grote zaal van het Socio de eerste repetitie plaats, samen met maximaal 30 personen, geschoeid op het ‘protocol musiceren’ van het KNMO. In gesprek met voorzitter Harm Jacobs, Joep Prevo (bestuurslid en spelend lid) en Laura Ligter (spelend lid). 

Over één ding zijn alle betrokkenen van de harmonie het 100% eens: ‘Repeteren en vergaderen via ‘Zoom’ is beter dan niets, doch het weer samen muziek maken, ondanks de Coronamaatregelen, is veel en veel beter’. Zoals voorzitter Harm Jacobs stelt: “Eindelijk mogen we weer samen komen en muziek maken, we kijken er allemaal naar uit om elkaar weer te zien en muziek te maken. Ik ben blij dat de harmonie in het Socio een goede partner heeft gevonden, wij staan letterlijk te trappelen om ‘los’ te gaan en heb daar met de inbreng van ons bestuur het volste vertrouwen in.”.

Er komt wat kijken bij het protocol
De versoepelingen die de afgelopen tijd door het kabinet, in overleg met het RIVM, zijn inmiddels wel bekend. Afgelopen week ontving de harmonie het ‘protocol musiceren’ van het KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties), wat naast de gebruikelijke maatregelen (zoals 1,5 meter etc.), ook specifieke eisen en voorwaarden stelt. Joep Prevo: “Onze eerste zorg was van meet af aan een plek te vinden waar we met maximaal 30 personen konden repeteren. Immers bij repetities van muziekgezelschappen is er bijna een verdubbeling van de ‘anderhalve meter regeling’ noodzakelijk als gevolg van de ‘luchtuitstoot’ van de blaasinstrumenten. Stap één is dus nu gezet, nu volgt de praktische realisatie van het gestelde protocol. Denk hierbij aan het ‘verantwoord ‘afwateren’ van de blaasinstrumenten, toiletgebruik, het meenemen van eigen drank, uitdelen partituren en het elkaar aanspreken op de naleving van het protocol. Alles uiteraard in nauw overleg met onze dirigente Dian Drugmand.”

Sociale contacten
Aan het woord nu de 20 lentes jonge Laura Ligter die van meet af aan, met haar stralende glimlach, aangeeft dat ze zich ‘helemaal happy’ voelt met het opstarten van de repetities van ‘haar’ harmonie. Laura, medewerker en deel uitmakend van het team van de Posthoorn, wordt op handen gedragen bij de harmonie vanwege haar groot talent om het muziekinstrument ‘de Hobo’ te bespelen. Laura: “Ik ben al tien jaar lid en betrokken bij de harmonie en speel vanaf het prille begin op de Hobo, mijn lievelingsinstrument en verheug me niet alleen op het samen weer muziek maken bij de repetities, maar vooral de sociale contacten die nu weer tot ontplooiing komen, wat heb ik dat gemist.”.
Laura, woonachtig in Eygelshoven, verheugt zich nu reeds op de optredens die op een later tijdstip zullen volgen na de coronacrisis: “Het is een begin zoals de uitspraak in de ruimtevaart van weleer: ‘een kleine stap voor de harmonie, maar een grote stap voor de muziek. Ik heb er in ieder geval veel zin in.”

Joep Prevo vult aan: “Talenten zoals Laura koesteren wij en zijn voor de harmonie één van de aspecten waarom wij graag gebruik maken van de versoepelingen van de Coronacrisis. Donderdag 25 juni starten wij met de groep ‘koper’ te repeteren, een week later met de groep ‘hout’. Heerlijk toch.., dat verzacht de pijn dat we onze traditionele ‘spaarvarkensactie’ niet kunnen laten doorgaan omdat er geen vergunning werd verleend, ook al op basis van de dat vreselijke cornavirus.”.