Samen de schouders onder eenzaamheid
14-05-2018

1725 logo EenzaamheidDe gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Volgens het meest recente Burgeronderzoek voelt 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.

“Het is een vrij grote groep bij wie eenzaamheid een rol speelt. Sociale eenzaamheid springt hierbij het meest in het oog; een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop en je kunt aan de buitenkant niet zien hoe iemand zich van binnen voelt. Mensen schamen zich er zelfs voor om hardop uit te spreken dat ze eenzaam zijn. Heel belangrijk dus om als gemeente nog meer ons best te doen de eenzaamheid onder de inwoners te verminderen”, aldus wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid en Wmo).

In de zomer van 2017 is het project Eenzaamheid al van start gegaan in Eygelshoven en Chevremont. Daar is het project goed verlopen. Zo zijn mensen via het Meldpunt Eenzaamheid en via een huishoudelijke medewerker aan elkaar gekoppeld. Deze mensen zien elkaar nog steeds regelmatig en gaan bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, naar Kom op de Soep, bloemschikken of naar een Body en Mind training. Op 9 maart organiseerde welzijnsorganisatie Impuls in het kader van NL Doet voor 10 mensen van het project Eenzaamheid een Wensdag. Dit was een uitje naar GaiaZOO. Als vervolg daarop is er op 28 maart een paasviering georganiseerd. Aan de geslaagde viering hebben 30 mensen deelgenomen.

Het project wordt nu verder uitgerold in Kerkrade-Oost en Kerkrade-Centrum. Om het probleem gericht aan te pakken gaat de aandacht eerst uit naar 65 plussers. Dit betekent echter niet dat de jongeren worden vergeten. De ervaringen met de 65 plus groep zullen een basis vormen voor een meer gerichte aanpak van eenzaamheid onder andere doelgroepen.

Aanpak

In Kerkrade worden al veel activiteiten georganiseerd in het kader van ouderenbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer bewegen voor ouderen. Het zou fijn zijn als nog meer mensen de weg weten te vinden naar de vele groepsactiviteiten in hun wijk of buurt. Vrijwilligers kunnen de weg wijzen in het aanbod van activiteiten en samen met de oudere kunnen ze op zoek gaan naar een passende activiteit. Vrijwilligers en huishoudelijke hulpen zijn de ogen en oren, maar íedere inwoner van Kerkrade kan zich inzetten om eenzaamheid bij buurtbewoners terug te dringen en om de sociale relaties en onderlinge betrokkenheid terug te brengen in de wijken.

Meldpunt Eenzaamheid

Denk je dat iemand eenzaam is, pak die telefoon en meld het!

Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met het Meldpunt Eenzaamheid via het telefoonnummer 045-54 56 351 of e-mail: info@impulskerkrade.nl