Duurzaam Kerkrade (deel 1)
07-05-2018

1713 logo duurzaam Krd

Hoe gaat u van A naar B?

De gemeente Kerkrade vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom worden er vele projecten uitgevoerd onder de naam: ‘Duurzaam Kerkrade’. Hier is de gemeente al enkele jaren mee bezig. Neem voorbeelden als het zonnepanelenproject Parkstad, duurzaamheidswagen d’r Greeny, duurzaamheidslessen op scholen en filmavonden voor bewoners in Columbus Earth Center. In totaal werkt de gemeente met allerlei partners aan zo’n 30 projecten. Samen met de andere Parkstad Limburggemeenten heeft Kerkrade zich tot doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.

Het doel van alle projecten is dat inwoners en bedrijven bij hun doen en laten rekening houden met duurzaamheid. Heeft u tips of vragen? Mail dan naar duurzaam@kerkrade.nl of bel met 14 045. Binnen het thema van duurzaamheid wil de gemeente u in een aantal artikelen iets vertellen over zogenaamde duurzame mobiliteit. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het nu eigenlijk? Daar gaan we in dit artikel op in. Tevens vertellen we u iets over klimaatverandering.

Wat is duurzame mobiliteit?

Mobiliteit is de manier hoe wij ons verplaatsen van A naar B. Dat kunnen we met de auto doen, maar ook met de trein, vrachtwagen, bus etc. Doen we het duurzaam, dan is fietsen of te voet natuurlijk het beste! Maar het openbaar vervoer is ook al beter voor het milieu. De auto, vrachtauto, het vliegtuig etc. geeft meer uitstoot van schadelijke gassen. Twee voorbeelden van duurzame mobiliteit in Kerkrade zijn het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto’s en het adviseren van bedrijven.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en meetbaar. Verwacht wordt dat de trend van temperatuurstijging voorlopig zal doorzetten. Wereldwijd verwacht men onder andere dat de zeespiegel zal stijgen, er meer bosbranden zijn en de volksgezondheid wordt bedreigd door zoetwatertekort en veranderingen in de voedselproductie.

In Nederland nemen extreme weersomstandigheden toe. Drogere zomers bijvoorbeeld, hebben tot gevolg dat de waterstand in de Maas gaat dalen waardoor problemen ontstaan voor de binnenvaart, de natuur en voor de inname van drinkwater uit de Maas. Waterschap Limburg moet hierdoor extra maatregelen nemen waardoor de Limburgse huishoudens meer waterschapsbelasting gaan betalen.

Mobiliteit is in Nederland gemiddeld verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale uitstoot van CO2-emissie in een jaar. Vooral auto en vrachtwagen dragen hieraan bij, maar ook het vliegverkeer. Als we de totale uitstoot willen terugdringen, moet – naast energiebesparing in woningen en bij de industrie – ook naar de manier waarop we ons verplaatsen gekeken worden.

Rebus

Over enkele weken verschijnt deel 2 in de reeks over duurzame mobiliteit.

In verband met het onderwerp, geven we per keer 3 pakketten met spaarlampen weg ter waarde van 50 euro. Hiervoor moet een rebus worden opgelost. Wilt u hieraan meedoen, ga dan naar onze Facebookpagina.