‘Prinsjesdag i Kirchroa’: Sommige resultate Ons Kerkrade!
22-11-2021

LOGOOnsKekradeOnlangs waren de Algemene Beschouwingen van Kerkrade: ‘Prinsjesdag’ van Kerkrade dus! Ook Ons Kerkrade heeft hier aangegeven wat wij van de huidige stand van de stad vinden en waar wij nog graag veranderingen zien. Hiernaast heeft OK oa. een paar moties ingediend met wisselende successen.
– 100% Kwijtschelding Precario- en Reclamebelasting voor álle Kerkraadse ondernemers voor 2022!: In het kader van Corona heeft OK dit al eerder voorgesteld en zijn deze gelden voor 2020 en 2021 al kwijtgescholden! Alle oppositiepartijen waren vóór ons voorstel om nu al pro-actief te handelen voor deze in zwaar weer verkerende groep! Alle Coalitiepartijen waren hier echter niet voor en willen zij eerst nog afwachten waardoor ons voorstel helaas werd afgewezen. De wethouder gaf wél gehoor aan ons OK-voorstel om de extra terrasuitbreidingen ook in 2022 gratis te ‘geven’ aan de (Horeca)ondernemers! Dit is dan tenminste iéts maar ons inziens niet pro-actief genoeg!!

– Eigen Mobiele Flitspalen:
Wij hebben gevraagd om als Kerkrade aan te sluiten bij de Parkstad-lobby om bij het Rijk te ageren voor eigen gemeentelijke mobiele Flitspalen. Dit om in de zogenaamde ‘Race-wegen’ zelf flexibel te kunnen ‘flitsen’. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad. Mooi en een prima Parkstad-initiatief dus!
– Reduceren Hondenbelasting;
OK is de Hondenbelasting al jaren een doorn in het oog: Hier blijven tonnen extra over die aan niet-gerelateerde honden-aspecten worden uitgegeven: een soort Melkkoe dus! Vorig jaar hebben we al gepleit om de Hondenbelasting geheel af te schaffen maar daar durfde een Raadsmeerderheid toen niet aan. Nu hebben we het voorstel gedaan puur alleen die specifieke Hondenbelasting te heffen die ook daadwerkelijk nodig is om de aan honden gerelateerde onkosten te dekken. Meer niet! Helaas was ook hier geen meerderheid voor te vinden: Oppositiepartijen waren vóór maar alle Coalitiepartijen tegen: Dus helaas afgewezen!
– WMC-Ouderenkorting:
In ons voorstel om Kerkraadse ouderen tijdens het komende WMC een ‘Leeftijdsgerelateerde’-WMC-korting aan te bieden, kon de gehele Raad zich wel in vinden. Ook de wethouder zag hier potentie in en deed de toezegging dit met de WMC-organisatie te gaan bespreken en te kijken wat mogelijk is: Hier zit dus toekomstmuziek in!

– Extra onderhoudsbudget voor álle Kerkraadse begraafplaatsen:
Gelet op de achterstallige staat van onderhoud van sommige Kerkraadse begraafplaatsen, hebben wij het voorstel ingediend om een algemene Scan te laten maken van de onderhoudsstaat van álle Kerkraadse begraafplaatsen (6 gemeentelijke en 10 plaatselijke), hier vervolgens een toekomstig onderhoudsplan voor op te stellen en dit gemeentelijk te steunen (financieel/ faciliteer) waar nodig is! Het respectvol omgaan met de laatste rustplaats van onze Kerkraadse overledenen zou toch een vanzelfsprekend moeten zijn?! Alle Oppositiepartijen waren hier vóór echter alle C oalitiepartijen niet. De wethouder heeft wél nog toegezegd een Scan te willen maken van de 6 gemeentelijke Begraafplaatsen en hiernaast de 10 openbare te willen facilitairen bij hun onderhoud, echter hier géén Scan van te willen maken. Mooi natuurlijk maar in onze ogen nog maar een halve oplossing in deze!
– Extra budget speelvoorzieningen:
OK heeft gepleit voor extra budget voor mn. het onderhoud van de Kerkraadse speelvoorzieningen en dit voorstel werd unaniem door de Raad aangenomen. Een mooi resultaat in het belang van de veiligheid van alle spellende kinderen!
Zoals u leest zijn onze voorstellen met wisselend succes ontvangen waarbij voor ons nog altijd het glas half vol is!
Met vriendelijke groet en blijf vooral gezond,
Fractie Ons Kerkrade