Pasen, de kroon op het leven
04-04-2023

Afgelopen zondag is de Goede Week begonnen. Voor christenen begint de belangrijkste week van het liturgisch jaar. De week die voorafgaat aan Pasen staat helemaal in het teken van Christus’ lijden en sterven en eindigt met de viering van diens verrijzenis met Pasen. Een nieuw begin! In deze week is er een aantal bijzondere liturgische plechtigheden. U vindt de Mistijden bij de ‘Kerkberichten.’
U bent van harte uitgenodigd.

Mogen we samen tijdens deze dagen stilstaan bij het lijden en sterven van Christus, en hierdoor ook onze solida- riteit versterken met onze naaste die getroffen wordt door lijden en verdriet. De ‘beweging’ van dood naar verrijze- nis, van duisternis naar licht, van verdriet naar vreugde… Mogen wij altijd in dit perspectief kunnen leven.
In die zin van harte een gezegend Paasfeest toegewenst!

Pastoor Heemels