Paasboodschap pastoor Heemels
06-04-2020

2020 15 GOEDEVRIJDAG

In de bijbel is het niet altijd Alleluia. Integendeel, er zijn nogal wat klaagliederen te vinden. In veel psalmen hoor je soms de vertwijfeling: ‘waarom?’, ‘hoe lang nog?’ Er is zelfs een bijbels boek dat Klaagliederen heet. Helemaal aan het einde staat een gebedje, dat ik nu vaak bid, en u misschien ook, in deze of in eigen woorden:

‘Laat het toch weer zijn als vroeger!’

‘Vroeger…’, dat redelijk onbezorgde leven van een maand geleden. Moge het vandaag, of anders morgen, opnieuw zo zijn! Nu de zon zijn warme glans over ons land heen gaat spreiden. De lente op aanbreken staat. De vogels zingen. 

In de kerk wordt gedurende de veertigdagentijd geen Alleluia gezegd in de liturgie. De kruisdood van Jezus heeft een lange schaduw, van Goede Vrijdag, terug naar Aswoensdag. Maar aan de andere kant van Goede Vrijdag, aan de andere kant van het Kruis, schijnt het licht. Dan zeggen we weer ‘Alleluia – prijs de Heer’. Dan zingen we weer ‘Gloria’. 

Uit dit ritme putten we hoop: na een periode van duisternis hopen we op het licht, dit citaat uit het bijbelse boek Job (zie het in memoriam van Frits Tiemes) is nu wel heel invoelbaar. 

Er zijn geen vieringen in de kerk. Dat is voor u en mij heel vreemd. Wel is de kerk veel meer open dan normaal. U bent van harte uitgenodigd om even binnen te lopen. Misschien een kaarsje op te steken, en te bidden, voor uw dierbaren en uzelf. Uw zorgen neer te leggen bij Moeder Maria, en bij haar Zoon. Misschien bidt u ook wel: ‘na duisternis licht! Laat het weer zijn als voorheen!’

Een gezegend Paasfeest wens ik u! 

Pastoor M. Heemels