Paasboodschap door Marc Heemels
14-04-2019

paushmetpaasboodschapPaus Franciscus gaat ook dit jaar op Witte Donderdag naar een gevangenis, om daar het laatste avondmaal te herdenken en aan de opdracht van Jezus te gaan voldoen: “Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”

Jezus knielt neer om aan zijn leerlingen een dienst te verrichten: de voetwassing. De paus knielt neer voor mensen, die een grote fout hebben gemaakt in hun leven, mensen die anderen en zichzelf beschadigd hebben. Afgelopen week was er een ‘vredesretraite’ in het Vaticaan. De paus drong er bij leiders en oppositieleiders van het overwegend christelijke Zuid-Soedan op aan, om toch vooral samen een weg naar de vrede te  vinden, Plotseling knielde hij voor hen neer en kuste hun voeten… Dát is de weg naar de vrede. Niet over de ander heersen. Liever de ander dienen, het goede met hem of haar voor hebben.

Met het wassen van hun voeten hoopt hij dat hun hart geraakt wordt, door Onze Lieve Heer, en dat via hen en via dit gebaar ook ons hart geraakt wordt. Is Pasen niet het feest van de nieuwe kansen? Is Pasen niet het feest van de hoop, van dat kleine lichtje dat schijnt in de donkere nacht? Zo is een klein gebaar, een klein lief woord vaak voldoende om een donkere omgeving even licht te maken. Van harte bent u uitgenodigd om de vieringen van de Goede Week en Pasen bij te wonen. Van harte wens ik u een zalig en gezegend Paasfeest toe.

Pastoor M.Heemels