Alzheimer Café Parkstad
08-04-2019

AlzheimerIn het Alzheimer Café Parkstad komen mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden om informatie te krijgen, te delen en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Elke bijeenkomst wordt ook een vooraf vastgesteld thema besproken.

Het onderwerp van deze Alzheimercafé-avond is: intimiteit en seksualiteit in relatie tot dementie.

Dementie verandert het hele leven voor de mensen met dementie en ook voor hun partner. Dat geldt ook voor intimiteit en seksualiteit. Vrijwel iedereen, dus ook mensen met dementie en hun partners, hebben behoefte aan intimiteit. Maar het gaat niet meer zoals het was en nieuwe wegen moeten gezocht en gevonden worden om vorm te geven aan de intimiteiten. Echter eerst moet het taboe en de eigen drempels voor deze nieuwe situatie overwonnen worden. Soms kan hulp van een professional net het duwtje in de goede richting geven.

Thea van der Waart (huisarts en seksuoloog NVSH in de stadspoli van Maastricht) is de gastspreker op deze avond. Zij zal op deze avond ingaan op het onderwerp intimiteit en seksualiteit bij dementie.In Parkstad zijn de bijeenkomsten elke tweede dinsdag van de maand. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open. Entree, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig.
Het volgende Alzheimer Café Parkstad is op dinsdag 9 april van 19.30 tot 21.30 uur, in de recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias aan de Piet Malherbestraat 2. De zaal is open vanaf 19.00 uur.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Peeters via telefoonnummer 045-541 62 48.