Mia Bindels, vrijwilligster bij de ‘Egelserkoersbalkloep’
01-09-2020

2036 Mia BindelsIedere dinsdagavond wordt er in de grote zaal van de ouderensoos in het Socio volop koersbal gespeeld. De actieve groep telt twaalf leden, die in teams van twee deelnemers elkaar bestrijden. Sommigen spelen fanatiek om het ‘egje’ en anderen spelen meer voor de ‘fun’. Zoals bij veel activiteiten zijn er vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Bij de koersbalgroep is dat Mia Bindels (70) en zij is deze week aan het woord:

“Een jaar of tien geleden las ik in de Anselbode dat de koersbalgroep op zoek was naar nieuwe leden. Uit nieuwsgierigheid ging ik op een dinsdagavond eens een kijkje nemen. Ik verwachte dat het iets met dansen te maken had, maar niets was minder waar. Na lang aandringen van de aanwezige leden, speelde ik een potje mee en was direct aan dit spelletje verknocht. Ik melde me aan als lid en ging vanaf die dag trouw naar het Socio. Voordat ik het wist, was ik vrijwilliger en hielp ik Joke en Wiel Giesen mee, met allerlei klusjes. Ik doe eigenlijk van alles, maar uiteraard krijg ik van de overige leden behoorlijk wat steun. Ik zorg ervoor dat ik op de dinsdagavond, onze clubavond zeg maar, er voor zorg dat ik op tijd aanwezig ben, zet de koffie, haal de ballen uit de kast en rol de mat uit. Daarna druppelen de leden binnen en wordt er koffiegedronken, bijgepraat en de teams voor deze avond gekozen.”

Koersbal is een geliefde sport onder ouderen en lijkt een beetje op het Franse jeu-de-boule, maar wordt wel hoofdzakelijk binnen gespeeld. Het speelveld is een groene vilt-mat van acht bij twee meter, waarbij twee spelers van twee teams het tegen elkaar opnemen. Het ene team speelt met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine ballen. Belangrijk is de ‘jack’, een wit balletje, waar de spelers zo dicht mogelijk bij moeten gooien.

De vorm van de koersballen is te vergelijken met de vorm van een Edammer kaasje. De bedoeling van het spel is om de koersbal zo dicht mogelijk bij de jack te rollen. Wie dat lukt krijgt een punt. Na tien potjes wordt de balans opgemaakt en heeft het team met de meeste spelers het potje gewonnen.

Natuurlijk werd ook de koersbalgroep getroffen door de Coronacrisis. Mia: “In een keer was het allemaal afgelopen en konden we dinsdagsavonds thuis bij de buis blijven. Je kent elkaar goed en iedereen heeft wel een luisterend oor. Je gaat ze wel allemaal missen, want de meesten kennen elkaar al sinds jaren. Op dinsdag 1 september gaan we weer beginnen. Natuurlijk moeten we ons allemaal aan de anderhalve meter regel houden, maar dat is best te doen in onze ruimte. Verder blijven de deuren zoveel mogelijk open. Ontsmettingsmiddel staat klaar en ook voor ons geldt dat er een presentatielijst ingevuld moet worden. Behalve de tekentafels en het biljart is al het meubilair uit de ruimte verwijderd. Gelukkig mogen er wel voor iedere deelnemer een stoel blijven staan, want tenslotte zijn de meesten al wat ouder’.

Niet alleen Mia, maar ook Klara, een fervent koersbalster, die bij het interview aanwezig is, verheugt zich erop om op 1 september weer een balletje te gooien. Beide dames zijn het roerend eens. Het wordt tijd dat we weer kunnen beginnen”.