Nieuwe optochtcommissie KVB
28-08-2021

34 OptochtcomDe KV Burgerlust 1924 heeft een nieuwe commissie geformeerd: de “Egelser Óptochcommissie”.

 Deze commissie moet garant gaan staan voor de jaarlijkse organisatie van de carnavalsoptocht in Eygelshoven. Voor de dagelijkse gang van zaken is een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld, respectievelijk Jos Kleijnen, Hans van Hoof en Nicole Jacobs-Schneiders. De totale commissie bestaat uit acht personen en za op kort termijn aan Eygelshoven worden voorgesteld.