John Engelen nieuwe wijkcoördinator
17-08-2021

99 J0hn Engelen 03Met ingang van 1 mei werd hij benoemd tot de nieuwe wijkmanager van Kerkrade Noord. Daarmee is hij de spin in het web als het over de leefbaarheid binnen de wijk gaat. Vanuit deze functie legt hij de verbinding tussen de gemeente Kerkrade en de bewoners van deze wijk, waartoe ook Eygelshoven behoort.

Deze week is aan het woord John Engelen (56): Als wijkmanager ben ik lid van het team Wijkontwikkeling van de gemeente Kerkrade, dat erop gericht is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Ook de wijkmanagers van Kerkrade Oost en Kerkrade West maken hier deel van uit. Vooraf wil ik nog even iets kwijt over de naam van deze wijk. Vaak hoor ik dat Eygelshoven als naam voor deze wijk gebruikt wordt, wat uiteraard begrijpelijk is, maar niet correct. We zouden Haanrade en De Vink te kort doen, want ook zij zijn onderdeel van Kerkrade Noord.

De wijkmanagers zijn zogezegd de vooruitgeschoven posten. Zij staan met de voeten in de klei, als ik het zo even mag uitdrukken. Hij/zij is veelal te vinden in de wijk met het doel dat hij van de hoed en de rand weet, wat er speelt. Niet dat ik alle problemen direct kan oplossen, maar ik kan wel functioneren als een soort intermediair.

Attendeert een buurtbewoner mij op een ‘probleem’ in het kader van de leefbaarheid, dan kan ik dat wel, binnen mijn netwerk op de goede plek, al dan niet binnen de gemeente Kerkrade aankaarten en de voortgang bewaken.

Ruim 35 jaar ben ik werkzaam bij de gemeente Kerkrade; hierdoor heb ik een aardig netwerk opgebouwd en weet ik de weg binnen de gemeente wel te vinden. Zo heb ik ook korte lijntjes naar de politiek

De bewoners van de wijk kunnen bij mij terecht met vragen en suggesties op allerlei gebied, zoals leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. Dat is dus een ruim begrip, dat zich uitstrekt van slecht onderhoud van de groenvoorziening, te hard rijden tot ongewenste hangplekken voor jongeren.

Om mijn netwerk in Kerkrade Noord ruimer te maken, wil ik de komende tijd nog met velen in gesprek, zoals o.a. instellingen, verenigingen en uiteraard de professionele ketenpartners

Het verenigingsleven heeft in Kerkrade Noord uiteraard al een hoog gehalte en ik denk dat zij de weg naar elkaar al gevonden hebben.

We zullen het toch allemaal samen moeten doen. Bij de herinrichting van de Gravenweg en de Waubacherweg, zijn de bewoners van bijna alle stappen op de hoogte gehouden en stond de gemeente open voor ideeën, suggesties en oplossingen.

 

Ik stel mij dat in de toekomst ook zo voor, Wim, dat de gemeente direct communiceert met de bewoners, rondom een bepaald project. Daar wil ik een essentiële plaats bij innemen; niet alleen als doorgeefluik, maar ook om te helpen bij het samen vinden van oplossingen. Zeg maar om samen de balans te zoeken tussen wat de gemeente ‘moet’ en wat de bewoners willen. Dat daar een zeker ‘fingerspitzengefühl’ voor nodig is, daarvan en ik mij bewust.

De manier waarop gecommuniceerd wordt, kan bij ieder onderwerp anders zijn. Soms is het een simpele flyer, soms een bijeenkomst of een persoonlijk gesprek.

Na de vakantieperiode zal ik regelmatig in Kerkrade Noord te vinden zijn. Op welke exacte momenten is nog niet helemaal duidelijk, maar ga ervan uit dat ik met regelmaat in de verschillende buurten in Kerkrade Noord aanwezig ben. Voor bewoners die nu al contact met mij zoeken, ben ik bereikbaar via mail john.engelen@kerkrade.nl of telefonisch op 06 – 81100778.’