Molenweg-Renovatie: Een 2e kans……!
15-10-2018

LOGOOnsKekrade(advertorial) Zoals al eerder vermeld in de Anselbode, had de broodnodige Molenweg-renovatie al een tijdje geklaard moeten zijn. Echter door een groot meningsverschil tussen de gemeente Kerkrade en de aannemer kwam deze maar niet op gang en hielden ze elkaar in een frustrerende ‘renovatie-wurggreep’.

Ons Kerkrade (OK) heeft menigmaal aan het College vragen gesteld mbt deze stagnerende renovatie-voortgang en hebben uiteindelijk, sámen met het overgrote deel van de Molenwegbewoners, een zéér succesvolle handtekeningenactie gehouden! Deze handtekeningen heeft OK namens de bewoners officieel aan de verantwoordelijke wethouder aangeboden met als boodschap: Gemeente, begin nu eindelijk met die renovatie van de Molenweg! Onlangs kregen wij bericht dat de gemeente Kerkrade het renovatie-contract met de aannemer gaat ontbinden, een niéuwe aanbestedingsprocedure gaat opstarten om voor eind 2018 alsnog de schop in de Molenweg te kunnen steken. Deze ontbinding lijkt op het éérste oog een stap terug, echter naar onze mening is dit juist een niéuwe 2e kans voor de Molenweg-renovatie! Omdat er totaal géén schot meer zat tussen de gemeente Kerkrade en de aannemer kan er, nà sterk aandringen van de bewoners en Ons Kerkrade, nu mogelijk wél eindelijk gestart worden met de renovatie. Òf deze start nog voor het eind van dit jaar zal zijn, betwijfelen wij echter (oa. gelet op nieuwe aanbesteding, materiaalinkoop en winterperiode) maar uiteraard zal OK ook bij deze nieuwe situatie de ‘controlerende’-vinger voor de Molenwegbewoners aan de pols blijven houden én aan de bel trekken als ook deze 2e poging stagneert of geen kans van slagen heeft! Wordt vervolg dus…. MVG, Fractie Ons Kerkrade