Leerlingen basisschool begin 2025 naar nieuw schoolgebouw
04-06-2023

Het liep zoals vooraf al werd verwacht. De gemeenteraad van Kerkrade ging woensdagavond akkoord met de gevraagde forse budgetuitbreiding voor de bouw van de nieuwe basisschool aan de Anselderlaan. Hierdoor kunnen de kinderen van de Veldhofschool na de kerstvakantie in 2024 begin 2025 terug naar hun geheel vernieuwde school.

Raad Kerkrade akkoord met forse budgetuitbreiding
De raad van Kerkrade ging ondanks de schok van de extra te reserveren miljoenen unaniem akkoord met de voorgestelde verhoging van de bouwkosten van de school met 4,1 miljoen. Het totale budget komt daarmee na de eerder in 2022 gereserveerde 6,5 miljoen op 10,6 miljoen. Waar mede dankzij de inspanningen van wethouder Jo Schlangen en zijn ambtenaren in de afgelopen weken nog 1 miljoen vanaf kon worden gehaald. Schlangen kon de raad tevens mededelen dat na de komende bouwvakvakantie begonnen wordt met de sloop van de huidige school. De bouwwerkzaamheden zullen naar het zich nu laat aanzien ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

Geen houten gebouw
De flinke kostenbesparing van een miljoen is vooral gerealiseerd door af te zien van de bouw van een duurzaam houten schoolgebouw, waar eerst sprake van was. Maar de energiecrisis en de oorlog die Rusland in Oekraïne begon, hebben de materiaalkosten wereldwijd zodanig opgeschroefd dat dit geen haalbare kaart meer is. De marktprijzen voor de eerder gewenste houten bouwconstructie waren hierdoor dusdanig gestegen, dat gekozen is voor een ‘gewone’ staalbetonconstructie. Bovendien heeft onderwijsinstelling MOVARE gekozen voor een wat goedkoper ventilatiesysteem en zullen de zonnepanelen niet allemaal op het dak van de school geplaatst kunnen worden maar worden tevens gelegd op het dak van de ernaast te realiseren overdekte parkeerplaats. Deze laatste twee uitgaven zijn overigens voor rekening van MOVARE.

De basisschool keert overigens, na de verhuizing vanuit de huidige tijdelijke onderkomens in de voormalige basisschool De Schatkist in de Truytstraat en de noodlokalen naast het Scoutinggebouw aan de Anselderlaan, onder gewijzigde naam terug op de oude plek. Want naast schoolgebouw wordt de nieuwe Veldhofschool onder de vlag van Droomhof een Integraal Kind Centrum, een IKC. Hier zal naast het basisonderwijs van MOVARE plaats zijn voor de kinderopvang van FLOW. Waardoor het een modern en eigentijds centrum zal worden dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en de hele gemeenschap.

Lering trekken
Dit laatste werd ook door de voltallige raad onderkend. De raad onderschreef unaniem deze doelstelling van het raadsvoorstel maar plaatste wel kanttekeningen bij de manier waarop dit voorstel zo kort voor het zomerreces – binnen een paar weken – moest worden behandeld. Ook vroeg de raad om uit deze gang van zaken rond de aanbesteding lering te trekken voor toekomstige vernieuwingsplannen van Kerkraadse scholen. Desalniettemin wilde niemand hierover vervelend doen, want de gezonde toekomst van de kinderen van Eygelshoven stond bij iedereen met stip bovenaan. Waardoor voor de kinderen van Eygelshoven een goede leertoekomst gegarandeerd is in een perfect geoutilleerd schoolgebouw.

Bijgevoegd beeld is een artist impression van het oorspronkelijk geplande gebouw, vrijwel geheel opgetrokken uit duurzaam hout. In de nieuwe opzet zal worden gekozen voor een staalbetonconstructie.