Kerkberichten Pastoor Heemels week 13-2020
23-03-2020

1802 oudekerk biebOnze parochie wil er voor u zijn in deze crisistijd.

Openstellen kerk voor persoonlijk gebed. 
De grote kerk zal elke dag geopend zijn van 17.30 uur tot 19.30 uur, zodat u in de gelegenheid bent een kaarsje aan te steken. Ik zal meestal aanwezig zijn. Wilt u mij spreken, dan kunt u rustig even naar de sacristie komen. De deuren aan de voorkant en zijkant worden opengezet, zodat u zo min mogelijk dingen hoeft aan te raken (zoals deurklink). Er is ook geen wijwater. Neemt u de afstand van elkaar in acht (1,5 meter).

Mariakapel Op de Bossen.
U kunt een kaarsje aansteken bij Maria Op de Bossen (kruising Marialaan-Coelgroevenstraat). 

Klokken.
De klokken zullen hun stem meer laten horen. En wel op de volgende wijze.

Aankondiging van de zondag. 
Op de vooravond, zaterdagavond 18.30 uur, zullen de klokken luiden om de zondag aan te kondigen.

Delen in verdriet. 
Omdat een afscheid op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk is, zal de klok luiden op de dag van het afscheid, en wel om 19.00 uur, gedurende 7 minuten.

Delen in vreugde. 
Laten we ook de vreugde met elkaar delen. Ik zou het mooi vinden om de kleine klok te luiden, als er een kindje wordt geboren dat een band heeft met Eygelshoven. Dit zal ’s ochtends gebeuren, om 10 uur, gedurende 7 minuten.  Ouders of grootouders die dit op prijs stellen kunnen mij informeren via m.heemels@icloud.com

Solidariteit.
In Nederland luiden de komende weken op woensdagavond 19 uur een kwartier lang de klokken uit solidariteit met allen die worden getroffen door de huidige crisis. 

Engel des Heren
Om 12 uur luiden de klokken om het gebed ‘Engel des Heren’ aan te kondigen (Angelus). Bidt u mee?

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt 
– En ze heeft ontvangen van de heilige Geest. 
Wees gegroet….. 


Zie de dienstmaagd des Heren 
– Mij geschiede naar uw woord.. 
Wees gegroet….. 


En het Woord is vlees geworden, 
– En het heeft onder ons gewoond.. 
Wees gegroet….. 


Bid voor ons heilige Moeder van God, 
– opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 


Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. 
Amen. 

Achtergrond

De eerste kerkklokken komen in kloosters voor, vanaf het jaar 500. Zo worden de monniken opgeroepen om naar de kerk te gaan, 7 maal per dag, en 1 keer ‘s nachts. Dan komen ze ook in de parochiekerken terecht, vanaf de 8ste eeuw. De oudste functie is dus de aankondiging van een kerkdienst. 

Aankondiging vreugde of verdriet
Ook kondigen ze vreugde of verdriet aan. De grote klok betekent vaak droefheid en rouw. De kleine klok blijdschap (“Als ik een klokje was, blij zou ik luiden…”). Klokken worden gewijd, of, beter gezegd: gedoopt. Een klok heeft immers een stem, als een mens. Een stem die oproept, samen wil brengen, aankondigt. Voor dit klokkendoopsel wordt eerst het water gewijd, met het volgende gebed: “Wijd Heer dit water, opdat, waar deze klok zal luiden, de macht der belagers verre terugdeinze.”

Dan volgen de wassing (de ‘doop’), de naamgeving en de zalving. Klokken dragen een naam, een naam die ingegraveerd wordt. Onze klokken heten Johannes, Hubertus en Maria. Mogen deze heiligen ons helpen in deze periode.

HH.Missen

Er zijn geen ‘publieke’ HH.Missen, minstens tot en met paasmaandag.

Ik verwijs naar de H.Mis op tv, op de zondagochtend.
Via radiomaria.nl kunt u de Mis volgen: op doordeweekse dagen is de eucharistie live te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s avonds om 19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur. Een van de belangrijkste taken van een priester is het opdragen van de H.Mis. Ik zal dit dan ook blijven doen, en voor uw intenties bidden.

U wil waarschijnlijk op een later tijdstip de intentie laten lezen. Neemt u daartoe contact op met de pastorie. We zoeken dan een nieuwe datum. 

We zullen week voor week bekijken wat we kunnen doen en u informeren via de Anselbode en via mijn facebook pagina (Marc Heemels). Heeft u vragen of tips? 5351271 of m.heemels@icloud.com

Weest u verzekerd van mijn gebeden, pastoor M.Heemels