Kees van Veen Koninklijk onderscheiden
04-05-2021

18 Kees van VeenKees van Veen zet zich op velerlei wijze in voor Fanfare Abdissenbosch. Zo vervult hij sinds 2000 de functie van secretaris bij fanfare Abdissenbosch. Daarnaast is de heer van Veen sinds december 2003 vrijwilliger bij Amnesty International.

In 2011 heeft de heer van Veen de Amnesty – werkroep Parkstad – Limburg opgericht. Hij organiseert veel activiteiten en initiatieven, zoals acties op het festival Park City Live en schrijfacties in december op de ‘dag van de Rechten van de Mens’. Hij is heel erg gemotiveerd en steekt veel enegrie en tijd in zijn werk voor Amnesty. Hij wil dat iedereen Amnesty kent en zet zich vol vuur in tegen schendingen van de Mensenrechten. Ook is de heer van Veen actief als vrijwillig docent bij Huiskamerproject De Residentie. Hier geeft hij iedere woensdagmorgen en iedere donderdeag middag computerles aan senioren.