Jo van Duin Koninklijk onderscheiden
04-05-2021

18 JovanDuinJo van Duin obtving uit handen van burgeleester Petra Dassen de Koninklijke onderscheiding. Jo is vanaf zijn achtste jaar, vanaf 1970, betrokken bij de parochie H. Joannesde Doper, als misdienaar en acoliet, en bestuurslid van de misdienaars en acolietengroep.

Verder is Jo lid van het processiecomité en de Kerst-en Paasgroep. Sinds kort is hij tevens koster. Van onze karmonie is Jo lid vanaf 1974. Naast het spelen van de trompet heeft hij in de loop der jaren diverse taken op zich genomen.