Jubileum Wiel Handels
04-02-2019

1906 Wiel Handels webSenior lid Wiel Handels viert dit jaar zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van de stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen. Op 25 januari 1994 werd Wiel tijdens de jaarvergadering van de stichting welkom geheten. Een stichting die is ontstaan in november 1981 na een herindeling waarbij Eygelshoven, tot dan toe een zelfstandige gemeente, werd ingedeeld bij Kerkrade.

Op 58 jarige leeftijd had Wiel de kans om met vervroegd pensioen te gaan en die kans liet hij zich niet ontnemen. Wie denkt dat Wiel in een groot zwart gat zou vallen heeft zich vergist. Zijn interesse gold in het bijzonder historie. De stichting beschikte echter over een archief dat dringend behoefte had aan een persoon die orde kon scheppen in dat archief. Wiel heeft zodoende in 1994 de reorganisatie en automatisering van het archief ter hand genomen. Hier kon hij zijn ei kwijt. Immers om het archief eigen te maken moest er veel gelezen worden. Zo combineerde hij historie en archief. Wiel wist door zijn nauwgezetheid het archief op een zodanige wijze te reorganiseren dat het voor iedereen toegankelijk was. Het archief had ook een bibliotheek opgezet met boeken die betrekking hadden op Eygelshoven, de omgeving ervan, aanverwante boeken met betrekking tot Limburg en niet onbelangrijk de uitgaven van de stichting zelf. Hij schreef zelf een aantal boekjes zoals ‘Heiligschennende diefstal te Eygelshoven, Romeinse sporen in Eygelshoven en De Hotskoel.’ Hij verleende medewerking aan de ‘Historische wandeling door Eygelshoven’ en aan het boek ‘25 jaar stichting Eygelshoven door de eeuwen heen.’Ook deed hij de eindredactie van het boek ‘Das Land zur Heyden met der Enklave Eygelshoven’ geschreven door Oswald Ortmans met wie Wiel een zeer nauwe band had. Verder deed hij rondleidingen en verzorgde hij lezingen op de Laethof. Bestuurlijk is Wiel ook betrokken geweest bij de stichting. Hij kreeg de functie van 2de penningmeester. Een gebeurtenis die niet onvermeld mag blijven vond plaats Op 9 december 2011. Namens het wijkplatvorm Kerkrade Noord werd door toenmalig voorzitter Will Terpstra de tweede Egelzer Ingel uitgereikt en wel aan Wiel Handels. In zijn toespraak gaf Will aan dat de heer Handels als onmisbare en meestal onzichtbare kracht aanwezig was binnen de stichting. Men mag Wiel omschrijven als een zeer aimabele persoon die zelden op de voorgrond treedt en zich voor 100% inzet voor de Heemkundevereniging. Beste Wiel voor al het werk dat jij voor onze stichting hebt gedaan en nog doet, zijn we je zeer dankbaar.