Grindgroeve Gravenweg ???
11-02-2019

LOGOOnsKekradeNaar aanleiding van de plannen van de familie L’ Ortye uit Hoensbroek om te starten met de exploitatie van een grindgroeve aan de Gravenweg (Haanveld) in Eygelshoven stelde Ons Kerkrade de volgende artikel 38 vragen aan het college van B en W.

Geacht College,

Op 31 januari informeerde ik al eerder naar de situatie mbt de mogelijke toekomstige afgravingen aan de overkant van de Gravenweg te Eygelshoven. Hier zou L’Ortye voornemens zijn toekomstig mogelijk grind- en zandafgravingen te gaan uitvoeren, op Landgraafs (of provinciaal?!) grondgebied.

Buurtbewoners hebben onlangs een informerende brief ontvangen van L’Ortye, en deze heb ik onlangs de gemeente ook al eerder laten toekomen! Deze brief, en de mogelijk toekomstige zand- en grindwinning, roepen bij de buurtbewoners en omwonenden vragen en ongerustheden op:         

Naar aanleiding van het voorgaande vooralsnog de volgende vragen: 

  • Is deze mogelijk nieuwe toekomstige (ontginnings)situatie mbt de Gravenweg bij het College bekend en zo ja, wat is de rol van het College/gemeente verder in deze?
  • Zal dit toekomstig overlast opleveren voor de buurt cq. bewoners van de Gravenweg (bijv. meer verkeersbewegingen, meer stofuitstoot, lawaaioverlast, etc.) en zo ja, wat kan de gemeente en/of de buurtbewoners hier verder aan/tegen doen? 
  •  Buurtbewoners vragen zich af wat er met de waarde van hun huizen zal gaan gebeuren als dit voorliggend plan door zal gaan: Hebben buurtbewoners hier een punt dat ze moeten vrezen voor waardevermindering van hun huizen en zo ja, wat kunnen zij hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
  • Is een informerend gesprek met de buurt/bewoners niet mogelijk een 1e aanzet om de gehele buurt te informeren en levende vragen weg te nemen?  
  • Wat is het standpunt van het College van de gemeente Kerkrade in deze? 

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Fractie Ons Kerkrade / Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Herman Vleugels

Pa: Kleine Stegel 19 / 6471 EP  Eygelshoven