Dompelt Rijk Eygelshoven weer onderwater
17-08-2021

LOGOOnsKekradeOp 29 juni jl. is een flink gedeelte van Eygelshoven overspoeld met het ‘wassende water’. Vele gedupeerden hadden water in hun huizen, kelders, garages, winkel, etc.: Zowel ontzettend grote materiële als immateriële schade! Omstreeks 13/14 juli jl. kwam hier een rampgebied bij middels de flinke watersnood in het zgn. ‘Rivieren-gebied’ (O.a. Maas/Geul). Dit gebied werd uitgeroepen tot ‘Nationaal Rampgebied’! De overheid is met verschillende regelingen bezig waaronder de “Wet tegemoetkoming schade” (Wts). Hiermee biedt het Rijk financiële bijstand aan o.a. burgers en bedrijven in het door de watersnood getroffen gebied voor materiële schade en kosten die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet verwijtbaar zijn. Hiernaast heeft de nationale inzame- lingsactie “Giro 777” voor Limburg momenteel ook al rond de 11 miljoen euro opgebracht: Een prachtig bedrag van betrokken mensen voor gedupeerden (Gift van € 1.000 onder bepaalde voorwaarden)!

Ons Kerkrade kreeg echter vrijdag de 13e (!!) augustus tot haar grote ontsteltenis te horen dat het Rijk het gebied Eygelshoven NIET heeft meegenomen in het door hen afgebakende watersnoodgebied waar de betreffende nieuwe Rijksregelingen betrekking op zullen hebben! Het College liet weten nog van alles in het werk te stellen om het Rijk toch nog op andere gedachten te brengen!

Ons Kerkrade hoopt niet dat de Rijksoverheid de Eygelshovense gedupeerden nu nogmaals ‘kopje onder’ zal duwen?!…OK heeft inmiddels officiële vragen aan het Kerkraadse College gesteld waarin wij o.a. willen weten wat er nog allemaal vanuit het College gaat en/of kan ge- beuren richting Den Haag, of gedupeerden dan mogelijk toekomstig bij de gemeente Kerkrade kunnen aankloppen voor hun niet-gedekte waterschade en of het getroffen watersnoodgebied in Eygelshoven dan niet onder een van de zgn. ‘Herstelprojecten’ voor “Giro 777” kan gaan vallen?

Ons Kerkrade hoopt niet dat de watersnoodoverlast in grote gebieden van Eygelshoven tot “De vergeten ramp” zal gaan worden…. Wij doen er dan ook alles aan om dit onderwerp op de Overheidskaart te krijgen en te houden en hopen, uiteraard samen met het College, toch snel positieve(re) berichten vanuit Den Haag te mogen ontvangen!

We houden u uiteraard van de vorderingen op de hoogte!

Met vriendelijke groet en blijf vooral gezond! Fractie Ons Kerkrade