Chris Schols Koninklijk onderscheiden
04-05-2021

18 ChristineMet grote regelmaat ontvangen Eygelshovenaren een Koninklijke onderscheiding, ook zo wordt de band met het Koningshuis getoond en geuit. Dit jaar viel de eer te beurt aan: Chris Schols – van Meersbergen. Zij is weliswaar niet woonachtig in Eygelshoven, maar hier wel geboren en getogen en nog altijd heel actief in onze parochie.

Omdat ze in Hoensbroek woont, ontving ze iot handen bam Burgemeester Roel Wever van Heerlen, de Koninklijke onderscheiding. Chris al meer dan vijftig jaar lid van diverse koren van onze parochie: het kerkelijk zangkoor en het begrafeniskoor. Voor twee koren, het berafenis koor en de schola, verricht ze organisatorische werkzaamheden: coördinatie, koorleden bellen om afscpraken te maken, uitstapjes en gezellige avonden, reisjes. Veel werk verricht ze voor en bij het oude kerkje. Niet alleen als kosteres, maar er wordt ook elke week een ochtend gewerkt in de groenvoorziening bij deze kerk. Ook is zij secretaris van de Vrienden van de Oude Kerk. Vanaf 2007 is Chris ieder jaar mee naar Lourdes gegaan om daar als vrijwilliger de zieken bij te staan.