Het wel en wee van Laura & Vereeniging
30-05-2021

2021 21 Wel en wee LenVHet wel en wee van L&V; Wetenswaardigheden over de werknemers van de mijnen van Laura & Vereeniging te Eygelshoven (1899-1974) samengesteld door Wim Nolten. Enkele dagen geleden kwam de heer Wim Nolten me vol trots een prachtig ingebonden boekwerk aanbieden: zijn meest recente en zo denk ik wel, ook meest omvangrijke werk. Een studie van jaren. De titel is: Het wel en wee van L&V. Wetenswaardigheden over de werknemers van de mijnen van Laura & Vereeniging te Eygelshoven (1899-1974).

Het is gedeeltelijk een boek om te lezen. Een stukje geschiedenis. Verhalen over enkele mijnwerkers van het begin. Verhalen over leden van de directie en andere personeelsleden met een bijzondere funtie door de jaren heen. En niet te vergeten: vele prachtige foto’s.

Het boek is daarnaast vooral een naslagwerk. Vanaf blz 121 (Aalmans) t/m blz 471 (L.Zwolen) treft u op alfabetische volgorde de namen aan van de vele duizenden werknemers door de jaren heen. Nolten heeft geprobeerd de namen met hun penningnummers te verbinden en andere relevante informatie boven water te krijgen, zoals het jaar van indiensttreding.

Een gigantische uitdaging. Want: de personeelsdossiers werden grotendeels vernietigd. Andere dossiers zijn niet toegankelijk vanwege de privacy wetgeving. Toch zijn er bronnen beschikbaar. Denk aan: het archief van L&V, het tijdschrift De Mijn, het archief van de mijnschool te Heerlen, bidprentjes, parochieblaadjes en kranten, literatuur over de mijnen, bevolkingsregisters etc.
U begrijpt: een enorme puzzel werd door Nolten stukje voor stukje in elkaar gelegd. Het streven is naar volledigheid: alle namen in kaart te brengen. Waarschijnlijk zit Nolten met zijn studie over de 95 procent. Hij verwelkomt alle nieuwe informatie en eventuele aanvullingen (wim.nolten@ziggo.nl).

In een apart hoofdstuk heeft Nolten de namen opgenomen van hen die bij ongelukken gestorven zijn. Ondergronds 99 mannen op de Laura, 44 op de Julia. Bovengronds 37 mannen. Bij elke naam geeft Nolten een korte toelichting. Een bijzonder waardevolle toevoeging aan dit relevante werk.

Veel tastbare herinneringen aan het mijnverleden zijn afgebroken. Maar nieuwe monumenten worden opgericht, vaak in boekvorm. Een felicitatie aan dhr. Nolten is op zijn plaats met het uitbrengen van zo’n mooi boek, zo’n relevante studie en ode aan de mijnwerkers. Het verhaal van de mijnen is het verhaal van de werknemers. Hun namen zijn nu geordend terug te vinden.

Het boek is een uitgave via de Stichting Historische Kring – Land van Herle.
landvanherle.nl

Verkoop:
het verkooppunt in Eygelshoven is Electroworld BENLY in de Laurastraat. De verkoop startte afgelopen zaterdag. Het boek kost Euro 19,50 incl. grote landkaart in kleur voor de 1ste 100 kopers. Daarna Euro 27,50 zonder kaart.

M.Heemels

Over de auteur
Wim Nolten is gedreven amateurhistoricus en genealoog en al decennialang actief op het gebied van het indiceren van bronnen voor de geschiedenis van de regio. Hij heeft een lange lijst van kleinere en grotere historische bijdragen op zijn naam staan. De opstellen zijn vooral historische bijdragen over de buurt waar hij is opgegroeid – de Hopel in Kerkrade -, over Eygelshoven en genealogieën van meer of minder bekende families. Zijn eerste artikel dateert uit 1978, maar zijn bekendste werk is de veel geciteerde tweede publicatie uit 1982 over de ‘witte wijk’ en nu beschermd stadsgezicht – de Hopel … een plekje apart. De Hopel is de door ‘Laura & Vereeniging’ in 1907 gebouwde mijnwerkerskolonie in Kerkrade. De auteur heeft voor enkele bijdragen medewerking gehad van dr. Loek Kreukels en er zijn enkele teksten toegevoegd van wijlen Gerard Brouns, die bedrijfsarchivaris was bij L&V.