Buurtpreventie met smartphone
19-05-2021

20 Roger CohnenABuurtpreventie met de smartphone en WhatsApp

Sinds 2016 is hij betrokken bij het burgerinitiatief ‘WhatsApp buurtpreventie’. Als coördinator is hij de spil in de ‘WhatsAppgroepen’ binnen Eygelshoven. Na vijf jaar vertelt hij nog steeds vol enthousiasme over de buurtpreventie met behulp van de smartphone. Aan het woord is deze week Roger Cohnen, coördinator, van de Eygelshovense WhatsAppgroepen buurtpreventie.

 

 

Door:  Wim Berendsen 

 

 

 

 

 Roger, hoe kwam je eigenlijk in contact met dit mooie burgerinitiatief?

Roger:

“Ik denk dat ik ergens in de herfst van 2016 in contact kwam met de veiligheidscoördinator van de gemeente Kerkrade. We spraken over een nieuw fenomeen dat snel opkwam, namelijk de Buurtpreventie met behulp van de smartphone en WhatsApp. Ik meen mij te herinneren dat het allemaal in Tilburg begon. Niet veel later werd er in Kerkrade een bijeenkomst georganiseerd. De belangstelling was groot en aan het eind van de avond gaven genoeg mensen zich op om dit burgerinitiatief binnen Kerkrade op poten te zetten. De gemeente nam de facilitering van dit project op zich en zo werd de eerste stap gemaakt.

De Buurt WhatsAppgroep is een berichtensysteem middels de gelijknamige App op de Smartphone, die inmiddels niet meer is weg te denken. (Bijna) iedereen beschikt hier inmiddels over. De achterliggende gedachte van het project was, dat er in de diverse wijken, buurtbewoners middels WhatsApp met elkaar in verbinding staan en zo op een eenvoudige manier iets, bijvoorbeeld verdachte situaties, met elkaar kunnen delen.

Er werd besloten, dat Kerkrade werd verdeeld in drie wijken, gelijk aan de bewonersplatformen, dus Kerkrade West, Kerkrade Oost en Kerkrade Noord, waar Eygelshoven deel van uitmaakt. 

Ik werd, zeg maar, de ‘hoofdcoördinator’, van de WhatsAppgroepen in Eygelshoven. 

Op dit moment zijn er dat vijf. Ik zal ze even noemen: Nummer een is De Veldhof. Dat is de omgeving rondom De Stegel, Berghofstraat Wimmerstraat en de Roskamp. Nummer twee is het Waubacherveld; nummer drie is de Hopel. Het Dohmenplein is nummer vier en tenslotte als vijfde De Bossen.

Het zou ideaal zijn als de groepen samen geheel Eygelshoven zouden bestrijken. Helaas is dat niet zo, want we missen eigenlijk nog één WhatsAppgroep rondom de Laurastraat, het Kommerveld en Molenveld. Dus als er lezers van de Anselbode zijn, die hier energie in willen steken, dan kunnen ze contact met me opnemen.”

Kun je iets meer vertellen, hoe het werkt ?

Roger:

“De smartphones van de buurtbewoners, die zich hebben opgegeven, worden aangesloten in dezelfde WhatsAppgroep.

Als iemand iets verdachts of vreemds in de wijk waarneemt, dan maakt hij daar, middels zijn smartphone, melding van in de App-groep. Dus op deze simpele manier worden alle buurtbewoners, die aangesloten zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Iedere groep heeft een coördinator en die beslist of ik als wijkcoördinator in kennis wordt gesteld. Zo ja, dan maak ik de afweging of ik het bericht ook met de andere WhatsAppgroepen van Eygelshoven wordt gedeeld. Als dat zo is dan zijn er binnen korte tijd zo’n 450 Eygelshovenaren op de hoogte van het bericht en kunnen zij hun ogen en oren openhouden.

Zo zie je, dat De Buurt-WhatsApp ook een signalerende functie is om de politie van meer ogen en oren te voorzien. Uiteraard is ook de wijkagent, in het geheel, hierbij betrokken. Als ik denk, dat de melding interessant is voor de politie dan geef ik dit door aan de wijkagent, zodat deze van alles op de hoogte blijft. Hij kan dan, indien nodig, maatregelen nemen.” 

Zijn er nog spelregels afgesproken met de deelnemende buurtbewoners?

Roger:

“De deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn en uiteraard in het bezit van een smartphone. Zoals ik al eerder aangaf, maak je deel uit van de Appgroep in je eigen buurt. Alleen de coördinatoren hebben contact met de wijkagent en het is niet de bedoeling dat iedereen met hem gaat appen of mailen. In sommige gevallen moeten buurtbewoners ook wel eens 112 bellen. Dat geven zij dan meteen ook door in de appgroep zodat de overige leden van de groep dit weten en niet ook nog eens alarm slaan. Van het taalgebruik mag uiteraard verwacht worden dat dit kort, correct en zakelijk is. Zo zijn er nog wel een aantal regels, maar het belangrijkste is toch, dat je vooral op je eigen veiligheid moet letten en dus geen ondoordachte dingen moet doen. Er zijn toch heel wat leuke dingen in die vijf jaar voorbijgekomen. Zo zijn er woninginbraken, autodiefstallen et cetera voorkomen en ook zijn er gestolen voertuigen teruggevonden.

Ik hoop Wim, dat ik de interesse van de buurtbewoners, die nog niet op de hoogte waren van dit ‘fenomeen’ gewekt heb en zich bij mij aanmelden. Als ze interesse hebben om zich aan te sluiten, kunnen zij een mailtje sturen naar wabp.kerkradenoord@gmail.com of mij gewoon even aanspreken.