Huub en Rob Erkens stoppen er mee
30-05-2021

22 Bistro

Door: Wim Berendsen

Ruim 27 jaar runde Huub Erkens (75), samen met zijn zoon Rob (48) het familierestaurant Bistro Socio in Eygelshoven. Op 31 mei sluiten zij samen dit hoofdstuk af. Het restaurant verwisselt van eigenaar. Voor Huub zit het werkzame leven erop en kan hij eindelijk gaan genieten van zijn pensioen. Rob gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en is inmiddels werkzaam als chauffeur. 

Huub, wilde je altijd al restauranthouder worden?

Huub: “Nee zeker niet. Ik ben geboren en getogen op De Bossen en ging net zoals de meeste van mijn leeftijdgenoten naar de Ondergrondse Vak School van Laura en Vereeniging en daarna de Technische Vak School. In die tijd haalde ik mijn rijbewijs en regelde mijn vader dat ik een baan als chauffeur op de Julia kreeg.

Toen het mijnbedrijf op zijn retour begon te raken, stapte ik over naar de I.A.O en werd daar buschauffeur. Dat duurde niet lang en na een jaartje kreeg ik een baan bij Touringcarbedrijf van de firma Janssen in Kerkrade. Zomers verzorgde ik busreizen, variërend van één dag tot drie weken. Ik reed met de vakantiegangers door heel Europa en bleef altijd de hele vakantie bij deze groep en verzorgde dan dagtrips. O ja, een van de leukste dagtrips was een dagreis naar Parijs. De winkeliersvereniging van Eygelshoven had een verloting georganiseerd en de vijftig winnaars mochten mee naar de hoofdstad van Frankrijk. Het werd een prachtige dag met bijna allemaal mensen uit Eygelshoven.  

Door die vakantiereizen kwam ik in het wereldje van hotels en restaurants terecht en dat beviel me wel. Bij de meeste hotel of restauranthouders kwam ik uiteraard steeds weer terug en zo leerde ik veel mensen kennen. Als het druk werd, hielp ik mee met het dekken van de tafels of het tappen van een pilsje. 

In de herfst van 1993 werd ik door Jan Jongen gevraagd of ik geen interesse had om de bar Bistro in het Socio over te nemen. Sonja, mijn echtgenote was direct enthousiast. Dat was niet zo vreemd want bij hen thuis hadden zij immers een friture en dat werk lag haar wel. Ook Rob had er wel zin in en na een paar gesprekken waren we eruit en begon ons avontuur in de Bar Bistro Socio. 

Sonja begon meteen en ik bleef nog een half jaar in dienst, als buschauffeur, bij de firma Janssen. Ook Rob begon zes maanden later, omdat hij als militair nog gelegerd was in Seedorf (Duitsland).

In het begin moesten we het vooral hebben van het bargebeuren, koffietafels bij begrafenissen en zaterdags natuurlijk van de marktkooplui en de marktbezoeker. Natuurlijk kwamen er bij ons ook veel verenigingen, waarvan de leden na een training of wedstrijd iets kwamen drinken.” 

Maar gaandeweg gingen we ons steeds meer toeleggen op het restaurant. Sonja was hierin de drijvende kracht. Zij regelde het hele keukengebeuren, Rob deed de bediening en ik hielp daar waar het nodig was en zorgde voor de inkoop”.

Heeft de Coronatijd nog invloed gehad op jullie besluit?

Huub: “Je hebt natuurlijk wat meer tijd om over alles na te denken, maar direct speelde het geen rol. Het was meer de gedachte die ik steeds meer kreeg hoelang wil je dit nog blijven doen. Je draait toch zo’n vijftig uur per week en de zaterdag begint om half acht ’s morgens en duurt tot diep in de middag, maar als het ’s avonds druk is, moet je toch weer een paar uurtjes terug en staat de zondag weer voor deur. Tussen de bedrijven door moet je natuurlijk ook nog wat tijd reserveren om inkopen te doen.

Ik sprak er met Rob over en hij gaf aan dat hij ook wel toe was aan een nieuwe uitdaging. Dus hebben we de knoop doorgehakt en besloten om met ingang van 1 juni te stoppen.”

Wat ga je nu doen met al die vrije tijd Huub?

Huub: “Eerst ga ik eens lekker genieten en links en rechts wat uitstapjes makenhier in de buurt. In de nazomer wil ik dan eindelijk naar Sardinië. Daar woont een vriend van mij, die hier vroeger in het gezellenhuis van Laura en Vereeniging woonde. We hebben nog geregeld contact. Verder biljart ik graag, driebanden bij de verenigingen in de ouderensoos en in café D’r Toeëre. Maak je maar niet ongerust Wim. Ik krijg mijn tijd wel om.

Maar voor ik het vergeet, zou je voor de lezers van de Anselbode nog even willen vermelden, dat de cadeau-en consumptiebonnen geldig blijven tot 31 december 2021. Natuurlijk wil ik voor al die mooie jaren iedereen bedanken, die daaraan meegeholpen heeft en met name, de Sport en Cultuur Stichting Eygelshoven, ons personeel, oud personeel, de verenigingen en al onze klanten, die in de loop van de 27 jaar ons bezocht hebben. ”