Geslaagde Boekpresentatie
30-04-2018

1818 boekpresentatieOp vrijdag 20 april vond in Rimburg onder grote belangstelling de presentatie plaats van de verhalenbundel ‘Verhoale oet ’t Wormdal’ van Jean Paulssen. De vele aanwezigen in gemeenschapshuis d’r Eck konden genieten van prachtige natuurbeelden rond de Worm met oude en recente opnames van ‘Brokkelze, Egelze, Haander en Kirkroa’ en de overkant aan Duitse zijde. Pierre Logister had wederom een schitterend klankbeeld samengesteld.

Uiteraard las de schrijver een gedicht voor over zijn inspiratiebron, de in Aken ontspringende Worm, die al eeuwenlang het dorpse leven in deze streken bepaalt. De grensrivier heeft het dal gevormd en de mensen aldaar zorgden in de loop der tijden voor vele verhalen. Zo ook ‘Zjwumme of bade?’, het relaas van opa Juupke uit de Groenstraat, dat werd voorgelezen. Diens bezoek aan het toenmalige zwembad in Rimburg leidde tot de heel wat commotie en ergernis.

Frans Krasovec

Eerste boeken werden uitgedeeld aan enkele markante inwoners uit het Wormdal. Zoals aan Hilde Eijgelshoven-Gillissen uit Rimburg die de nodige verhaalstof had geleverd. Ook was er een boek voor Frans Krasovec uit zijn geliefde ‘Egelze’ (foto).

Jean Paulssen memoreerde de voorkeur van Frans om ‘plat te kalle’ hetgeen gebeurde tijdens de vele optredens en zijn tomeloze inzet voor de Eijgelshovense gemeenschap. Aandacht was er ook voor diens voorzitterschap van de oudervereniging van de Anselschool en zijn jarenlange betrokkenheid bij het alom bekende schoolcarnaval van de ‘Sjlauberger’. Ook zijn politieke carrière werd even aangestipt. Een eerste exemplaar was er verder voor John Ringens, de Landgraafse wethouder Cultuur en Jo Schiffelers ,voorzitter van de Heemkunde Landgraaf, die deze uitgave mogelijk had gemaakt.

Geslaagde bijeenkomst

Ook Jan Leenders (tekeningen), Pierre Logister( redactie/opmaak) en Harrie Mulders (OCGL) werden in het zonnetje gezet. De verschillende onderdelen werden afgewisseld met muziek door het Victoria Koperkwintet en het ‘Ensemble Quattro Vocale’. Presentator Joep Kleinen mocht deze zeer geslaagde avond met een klinkend applaus afsluiten, waarna men in de gelegenheid was om de boeken te laten signeren. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Ter informatie: het boek is thans te koop bij Chocolaterie Bruns.