Lintje voor Annie Beunen-Ossel
30-04-2018

1818 KO Annie BeunenOp 26 april, bij het krieken van de dag, ontving mevrouw Annie Beunen-Ossel, Achterschouffert 57 tot haar totale verrassing van burgemeester Jos Som een onderscheiding verbonden aan het lid in de Orde van Oranje Nassau. In het bijzijn van haar familie geschiedde een en ander, binnen een perfecte geheimhouding met als animator dochter Aukje en haar echtgenoot Huub Beunen.

Een behoorlijke staat van dienst, was het gevolg van deze onderscheiding:

Mevrouw Beunen-Ossel is in 1989 leerkracht geweest in het basisonderwijs.

Van 1984 tot 1989 was ze bestuurslid van kinderdagverblijf de Beukenboom te Delft.

Van 1988 tot 1989 was ze lid van de MR van een christelijke basisschool te Delft.

Van 1990 tot 1994 was ze lid van de MR van de basisschool de Veldhof te Eygelshoven.

Van 1995 tot 1997 was ze lid van de MR van het Eijkenhagencollege te Landgraaf.

Van 1995 tot 2003 was ze voorzitter van de ouderenraad van het Eijkhagencollege te Landgraaf.

Sinds1995 is mevrouw Beunen-Ossel voorzitter van de EHBO-vereniging Chevremont.

Van 1999 tot 2003 was ze bestuurslid van Onderwijs Stichting Bernardinus (OSB), namens het Eijkhagencollege. Annie is onder andere betrokken geweest bij de bouw van de campus te Spekholzerheide en bij de overgang naar een nieuwe bestuursstructuur.

Van 2009 tot 2013 was ze aspirant-bestuurslid, vanaf 2010 bestuurslid van het Vrouwengilde Landgraaf. Ze heeft onder andere de leesclub opgericht die zij tot op heden leidt. Annie is ook lid van de werkgroep Melania. Melania is een ontwikkelingsorganisatie die microkredieten verstrekt aan vrouwen in ontwikkelingslanden. Het Vrouwengilde Landgraaf is jaarlijks bezig om hier geld voor te genereren.

Van 2013 tot 2015 was mevrouw Beunen-Ossel voorzitter van het Vrouwengilde Landgraaf. Deze functie heeft ze om gezondheidsredenen moeten opgeven.

Sinds 2014 is ze bestuurslid van de Unie van Nederlandse Katholieke Vrouwen. (UNKV, ca 17.000 leden). Annie is lid van de internationale commissie en naast haar organisatorische taken vertegenwoordigt zij de UNKV bij internationale congressen. In 2014 heeft zij deelgenomen aan de assemblee van de World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO) in Fatima. In 2015 volgde een conferentie over ethiek in Wenen onder auspiciën van de Europese vereniging van katholieke vrouwen Andante.