Een nieuw ‘Tegengeluid’ in Kerkrade!!
10-09-2018

1837 sociaal verzetTijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Kerkrade, bestaande uit de coalitie partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD, het collegevoorstel volledig gesteund om de “Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten” (de zogenaamde WTCG-gelden) per direct helemaal af te schaffen! Ondanks dat de oppositiepartijen Ons Kerkrade, SP, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij tégen het collegevoorstel stemden, bleek een meerderheid voor directe afschaffing van deze financiële tegemoetkoming voor grotendeels een kwetsbare groep binnen onze samenleving.

Als gevolg van dit Raadsbesluit wordt er met ingang van dit jaar géén tegemoetkoming van € 125,- meer verstrekt door gemeente Kerkrade aan inwoners die de afgelopen 3 jaar hun eigen risico volledig hebben opgebruikt!! Daarmee komt de gemeente Kerkrade een eerdere afspraak naar haar inwoners niét na! Dit omdat de regeling was vastgesteld voor de periode tot en mét 2018. Een zeer kwalijke zaak dus!!  Niet alleen vanuit de oppositie maar ook vanuit diverse instanties uit het maatschappelijke middenveld, zoals FNV en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), is verontwaardigd gereageerd op dit besluit. Onder het motto ‘Samen sta je sterker!’ hebben FNV, de KBO, Ons Kerkrade, SP, Lokaal Alternatief, de Ouderenpartij Kerkrade en GroenLinks Kerkrade de handen ineen geslagen en een voor Kerkrade uniek ‘Sociaal Verzet Kerkrade’ opgericht, waarin oa. wordt gestreden om het voorgenomen besluit inzake directe afschaffing van de WTC gelden terug te draaien. Daarnaast wil deze Alliantie ‘Sociaal Verzet Kerkrade’ het college én de coalitie partijen nogmaals met klem oproepen om bezuinigingen niet enkel in het Sociale Domein te realiseren! Dit omdat dit dan weer (financieel) mede ten koste zal gaan van een groep zéér kwetsbare mensen binnen onze samenleving!  Het ‘Sociaal Verzet Kerkrade’ roept dan ook álle inwoners op die de dupe zijn van het niet uitkeren van de Tegemoetkoming WTCG-gelden om dit kenbaar te maken bij de gemeente Kerkrade: Laat uw tegengeluid horen!!

Dat kan door de online-petitie te tekenen (https://petities.nl/petitions/wel-tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten) of door contact op te nemen met een van de raadsleden van Ons Kerkrade: – John Roland (john.roland@onskerkrade.nl, 06-53113850) – Noud Krasovec (noud.krasovec@onskerkrade.nl, 06-22016665) – Harm Jacobs (harm.jacobs@onskerkrade.nl, 06-25437599)