Diamantjes: 25 jaar geleden (1992)
06-11-2017

logo diamantje3Onze oprechte deelneming aan Fam. Vliexs en Mej.E. Drescher, huishoudster en huisgenote van pastoor Vliexs. De gevolgen van een ernstige hersenbloeding leidden tot een gedwongen en vroegtijdig afscheid van deze noest werkende knecht in Gods wijngaard.

17 jaar is pastoor Vliexs in Eygelshoven werkzaam geweest. We memoreren hem in onze gemeenschap want op velerlei wijzen en herhaaldelijk heeft pastoor Vliexs haar zijn diensten verleend. In periodes dat de personele bezetting problemen gaf, betekende een enkel telefoontje uitkomst in de nood.

Pastoor Vliexs was de hem toevertrouwde taken in de wijngaard des Heren uiterst toegedaan. Scherp analyserend en argumenterend, ontzenuwde hij dingen als poespas en franje, die “men” hield voor wezenlijk in zijn/haar geloof en die in zijn optie de oprechtheid en de eenvoud van het geloof versluierden. En daarbij klonk dan zijn hartelijke relativerende lach.

Tact, politiek, compromis, je in alle bochten wringen, of andere woorden zoals deze, behoorden niet tot zijn geliefde vocabulaire. Niettemin was hij een gevoelig en zachtmoedige pastoor.

Trachtte hij niet een priester te zijn in de voetsporen van de patroon van zijn parochie, de H.Pastoor van Ars?

Pastoor Vliexs leefde sober. Als de zorgen om de kerk en de parochie maar verminderd konden worden. Met deze gedachten ging hij zo vaak voorbij aan zichzelf.

We danken God voor de weldaden van pastoor Vliexs, die een oprechte en eenvoudige dienstknecht des Heren heeft willen zijn. Moge God hem voor eeuwig in zijn Goedheid onthalen (pastoor Borghans).