Wandelen langs de Anstelerbeek (deel 2 en slot)
11-05-2021

18 AnstelerbeekDoor Herman Langen

De Westwall.
De restanten van de Westwall, ook wel bekend onder de naam Siegfriedlinie, zijn zeer nadrukkelijk aanwezig in het gebied. Door de nazi’s werd deze verdedigingslinie aangelegd tussen 1936 en 1940. Ze is ruim 630 kilometer lang en loopt van af de Nederrijn bij Kleve tot aan Bazel. Behalve miljoenen betonnen drakentanden maakten ook 17.000 bunkers deel uit van deze linie. De restanten zijn van grote ecologische waarde. Tussen de drakentanden is veel ruimte voor natuur. Vogels en kleine zoogdieren maken hiervan dankbaar gebruik.

De Geuchterhof.
Wij schrijven 28 december en ik ben weer eens aan de wandel in het gebied rondom de Geuchterhof. De hof ligt centraal in een open agrarisch landschap. Her en der zie ik bordjes met de tekst” “Hier wächst das Blütenparadies. Ein Projekt für bunte Landschaften und Insektenvielfalt in der Städteregion Aachen”. Het project stemt mij blij. Landbouw met veel biodiversiteit, de weg naar een betere toekomst. Een rij linden flankeert de toegangsweg naar de hof. Bij de ingang staan 2 grote kisten en een koelkast zonder stroomaansluiting. Een auto komt aanrijden. Een man stapt uit en opent de kisten en de koelkast. Nieuwsgierig kijk ik mee. Ik zie boerenproducten zoals aardappels, pakken melk, eieren, honing en uien. De man maakt zijn keuze en betaalt netjes in het daartoe bestemde kistje. Een hond komt mij tegemoet. De boer roept haar terug. Tara luistert gehoorzaam. Ik vraag aan de boer of ik foto’s mag maken van de binnenhof. Ja, dat mag. Ik maak ook een rondje om de hoeve. Opvallend zijn betonnen muren links van de toegangslaan. Ook aan de achterzijde van de hoeve zie ik op een heuveltje dikke betonnen resten. De boer bevestigt dat het restanten zijn van een bunker uit WO II. Een vijver ligt ietwat verscholen tussen bomen en struiken aan de rechterzijde van de hoeve. De oorsprong van de Geuchterhof dateert uit de 13e eeuw.

Gut Obermühle.
Gut Obermühle vinden wij in de directe nabijheid van Gut Mühlenbach. De voormalige molen wordt omstroomd door de Amstelbach en de Horbach. Een grote “Kläranlage” van “Wasserverband Eifel-Rur” zorgt voor reiniging van afvalwater alvorens het mag uitstromen in de Amstelbach. In het jaar 1241 wordt de molen voor het eerst in een oorkonde vermeldt. Er zal zeker samenhang zijn geweest met Gut Mühlenbach. Gedurende vele honderden jaren werd het molenrad aangedreven door het water van de Horbach en de Amstelbach. Hiertoe werd het water van beide beken omgeleid. Vanaf 1361 was dit een banmolen in eigendom van de heren van het Heydener Ländchen. Vanaf 1594 werd de molen meermaals verpacht, totdat zij vanaf 1964 niet meer als molen kon worden gebruikt, omdat de toevoer van water te gering was. Daarna diende Gut Obermühle nog als boerenbedrijf. Na restauratie in de jaren 90 van de vorige eeuw veranderde de bestemming in een zogenaamd “Tagungshaus”. (Bron: Infobord bij de ingang van het pand). Een molenrad is helaas niet meer aanwezig.

Haus Heyden.
De Amstelbach stroomt achter Gut Obermühle richting het vlakbij gelegen Haus Heyden. Haus Heyden is feitelijk niet toegankelijk voor onbevoegden. Maar op
1 september 2018 kon ik tijdens een lezing over Bokkenrijders samen met mijn zeer goede vriend Rob Bisschops het hele complex bewonderen en op foto’s vastleggen. Die buitenkans lieten wij dan ook niet onbenut.
Haus Heyden is een voormalige waterburcht en dateert omstreeks het midden van de 14e eeuw. Rond 1500 verwierf het leen erfrecht. Door de toenmalige eigenaresse, kloosterlinge Anna von Schoenrade, werd Haus Heyden overgedragen aan het in deze regio bekende geslacht Bongart. De oorspronkelijk waterburcht, achteraan bij een grote vijver, raakte in verval, maar is inmiddels gerestaureerd tot een goed geconserveerde ruïne. Deze is van verre zichtbaar en domineert in het landschap. De jongere gebouwen aan de voorzijde zijn begin deze eeuw verbouwd tot een appartementencomplex met heel fraai binnenplein. (Bron: Rijckheit voor regionale geschiedenis, Haus Heyden in Horbach). De Amstelbach stroomt aan de zijkant tussen Haus Heyden en een mooi hellingbos verder in de richting van de Untermühle en Nederland.