Bestuur Anselbode weer op sterkte
21-09-2020

39 Ansebode bestuur 09092020

Het bestuur van de Stichting Anselbode heeft in het laatste jaar een aantal wijzigingen ondergaan. Zo zijn in 2019 Paul van den Bongard, die de voorzittershamer hanteerde, en ook Ben Deckers als ondernemer in Eygelshoven, gestopt met hun activiteiten voor de Anselbode. Paul wilde het rustiger aan gaan doen en Ben geniet inmiddels van zijn welverdiend pensioen. Eerder kon u lezen dat René Wijmenga per 1 september het stichtingsbestuur heeft verlaten.

Het vertrek van deze drie mensen, die zich jarenlang voor de Anselbode hebben ingezet, noopten het stichtingsbestuur om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Al in de loop van 2019 werd Bernard Brouns bereid gevonden om de opmaakwerkzaamheden en redactionele activiteiten van René over te gaan nemen. Roger Hoofs werd gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen en hij stapte rond de jaarwisseling in het bestuur. Vervolgens werd nog gezocht om een Eygelshovense ondernemer de vrijgekomen plek van Ben Deckers te laten bezetten. Het bestuur was verheugd dat Anita Bertrand enthousiast reageerde om hier invulling aan te geven. Nu alle plekken weer bezet zijn kan het bestuur op volle kracht vooruit om u wekelijks te voorzien van informatie uit en voor onze Eygelshovense gemeenschap. Waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van de inzet van bijvoorbeeld gastschrijvers en bezorgers.

(Foto: het voltallige bestuur met van links naar rechts Anita Bertrand, Bernard Brouns, Roger Hoofs, Wim Berendsen, Pastoor Heemels en Jo Cremers)