Annie Struijk: 25 jaar vrijwilligster harmonie
30-11-2020

49 Annie StruijkAfgelopen zaterdag vierde Annie Struijk haar 25-jarig lidmaatschap bij de Commissie van Bijstand van Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven. Door de Corona beperkingen vond de huldiging bij Anny thuis plaats. Annie is een gewaardeerde kracht binnen de Commissie van Bijstand. Samen met andere leden van de commissie ondersteunt Annie de harmonie waar ze kan

Daarnaast is Annie ook mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de uniformen van de harmonie en zorgt ze er voor dat de muzikanten er netjes bijlopen.
Namens de harmonie brachten voorzitter Harm Jacobs en secretaris Cor Sonnemans de gelukwensen over en feliciteerden ze Annie met dit mooie jubileum. Zodra Corona voorbij is, zal Annie op de gepaste wijze gehuldigd worden.
Harmonie St.-Caecilia bedankt Annie voor de inzet van de afgelopen 25 jaar en hoopt dat zij nog vele jaren op haar ondersteuning mag rekenen.

Commissie van Bijstand Harmonie St.-Caecilia
Deze commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarvan de baten uiteindelijk ten goede komen aan de harmonie. Zo organiseert deze commissie het ophalen van oud papier in een aantal wijken van Eygelshoven, een wekelijkse lotto, assisteert zij bij concerten en feesten (bijvoorbeeld de jaarlijkse Caeciliadag) van de harmonie en organiseert zij de jaarlijkse donateursactie, de spaarvarkenactie.