100 jaar Grote Kerk
14-12-2021

50 grote kerk kopiren
De grote Joannes de Doperkerk in Eygelshoven bestaat komend jaar 100 jaar. En dat gaan we vieren! Op diverse momenten, verspreid over het jaar. En hopelijk in gezelschap van zo veel mogelijk mensen. Een enthousiast feestcomité werkt hard aan de voorbereidingen. Onder vermelding van dit nieuwe, frisse logo houden ze u komend jaar regelmatig op de hoogte. Ze lichten nu al vast een tipje van de sluier.

Architectuur en Kunst in de Kerk

De maand mei staat in het teken van de bouw van de kerk en de kunst die ze herbergt. De kerk is een van de eerste Limburgse boogkerken van deze omvang, gebouwd zonder pilaren. Hoe kan dat? Limburgse kunstenaars hebben hun bijdrage geleverd aan de kunst in de kerk. Welke geheimen en verhalen vertellen de magische glas-in-loodramen? Kom luisteren naar een of meer lezingen en presentaties, neem deel aan de rondleidingen. Of bezoek de tentoonstelling achter in de kerk.

De Grote Feestdag
Hoogtepunt van het feestjaar is de feestdag op zondag 26 juni. Dan is er een pontificale hoogmis in de Grote Kerk aan de Portbeemden, met medewerking van onze koren en onze harmonie. En daarna is er feest: een verrassend opgezette brunch in de openlucht met muziek en kinderspelen. De feestdag wordt afgesloten met de trekking van een grote loterij. Met een prachtige hoofdprijs! Welke? Dat houden we nog heel even geheim. De opbrengst komt ten goede aan de renovatie van het levensgrote glas-in-loodraam van Charles Eyck, achter in de kerk.
Oorlog en bevrijding
Op een zondagmiddag in september gaan we terug naar Eygelshoven ten tijde van de oorlog en de bevrijding. Er valt genoeg te horen en te zien over de kerk in die periode. Kijk en luister vanuit de kerkbanken naar beelden, verhalen en muziek uit die tijd.
Maar er is meer in de loop van het feestjaar: een escaperoom voor jongeren bijvoorbeeld. Of kienen met je vrienden voor het goede doel. En er zijn gastoptredens van muziekgroepen tijdens zondagse eucharistievieringen. En nog veel meer.
Het feestcomité bestaat uit Alexander Bergsma, Jos van den Camp, Bea L’Espoir, Pastoor Marc Heemels, Marian Janssen, Jeroen Kleikers, Krista Krol en Boudewijn Nols. Houd de Anselbode ook in 2022 in de gaten voor nieuws en updates over het feestjaar 100 jaar Grote Kerk.