Informatiebijeenkomst Vastenactie 2023
09-01-2023

Informatiebijeenkomst Vastenactie-project 2023 Agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade en Heerlen wil tijdens de Vastenactie van 2023 (van Aswoensdag 22 februari tot en met Paaszaterdag 8 april 2023) zich inzetten voor de inrichting van een agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia. Op deze modelboerderij worden zogenaamde animatoren opgeleid. Na hun opleiding gaan deze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen om daar boerinnen en boeren te begeleiden bij ecologische vormen van landbouw. Deze ecologische vormen van landbouw moeten een alternatief bieden aan de kleinschalige landbouw, die door de aanhoudende droogte in Kenia vanwege de klimaatverandering voor grote problemen staat.

Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missionair Overleg Parkstad een informatieavond over het land Kenia en deze agro-ecologisch modelboerderij. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Theresiazaal van de Twee Gezusters, Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen. Iedereen is welkom, maar aanmelding vooraf via het emailadres ajhouben@hetnet.nl wordt op prijs gesteld. Tijdens de bijeenkomst is er een internetverbinding met pater Peter Ndegwa CSSP in Kenia, die tekst en uitleg zal geven over de inrichting van de modelboerderij en het verdere project. De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater Peter Ndegwa goed en beveelt het project van harte aan.