Overleden

Op dinsdag 12 januari overleed in de leeftijd van 85 jaar mevrouw Liesje Lemmen-Souren. Haar ouderlijk huis stond in Colmont, een buurtschap van Ubachsberg. Daar groeide ze op. Toen de oorlog begon was ze een jaar of negen. Het was een angstige tijd.

Liesje maakte kennis aan een jongen uit Bocholtz, Jozef Lemmen. Naar het voorbeeld van zijn patroon, Sint Jozef, een harde werker en een gelovig mens. Net als Sint Jozef toegewijd aan de zorg voor zijn gezin, de kinderen Wim en Kitty, en steeds meer voor Liesje. Vanwege het werk van Jozef kwam het gezin in Eygelshoven te wonen. Met de mijnen was het toen al gedaan. Jozef werkte bij Laura Metaal. Liesje was thuis. Haar steun en toeverlaat altijd in de buurt. Rond 1980 werd Jozef ziek. Met grote toewijding zorgde Liesje voor haar lieve echtgenoot. Vier jaar lang. Totdat Jozef Lemmen overleed, op 14 augustus 1984. Het was heel moeilijk Ze kon verhuizen naar de Vroenhof. Liesje Lemmen heeft er fijne en gelukkige tijden gehad. Altijd mensen om zich heen. Lekker samen zingen. Meedoen aan de talloze activiteiten. Vlak voor haar overlijden werd ze 85 jaar. Op zondag 3 januari. Nog een keer had ze alle energie en kracht verzameld, en genoot ze van het samenzijn. Ze was blij. Haar dierbaren om zich heen. Dan was het goed. We wensen haar nu van harte toe: thuis gekomen te zijn in Gods land van licht en van vrede.

Op maandag 18 januari overleed in de leeftijd van 89 jaar mevrouw Tiny Hasaart-Jetten.

Haar ouders kwamen van Thorn. Vader had hier in Eygelshoven werk gevonden. Met haar zus, mevr. Elly van de Winkel-Jetten groeide ze hier op. Na de lagere school volgde Tiny een opleiding tot coupeuze. Thuis was er een kamertje ingericht voor haar werk. Ze was er goed in, kundig en kunstig met naald en draad. Topstukken waren natuurlijk de bruidsjurken, bijv. die van haar zus. De man die ze zou trouwen, was ook van Eygelshoven, iemand uit de buurt. Tiny Jetten trouwde met René Hasaart, op 21 aug. 1952. Met hem stichtte ze een gezin.

In het in memoriam van René Hasaart, hij overleed op 1 aug 2003, kunnen we lezen: “wie René kende, weet dat met zijn dood een einde komt aan het leven van een man met een groot gevoel voor humor. Een rustig, tevreden, gelukkig mens die altijd de zonzijde zag, die altijd naar het positieve zocht. Hij was mede-oprichter van Ziekensectie St.Jan.” In 2008 vierde de Ziekensectie het 40-jarig bestaan. Al die jaren had Tiny Hasaart, met haar zus, zieke mensen bezocht. En mensen met een bijzondere verjaardag, vanaf 80 jaar, kregen en krijgen een presentje. Ook met kerstmis en bgv nationale ziekendag worden zieke mensen extra bedacht. Daar moest heel wat voor geknutseld worden. Elke maandag een paar uurtjes. De laatste jaren bij mevr. Hasaart in het appartement. Sinds enkele jaren viel ze zelf in de categorie mensen die presentjes ontvangen. Toch bleef ze de bezoeken zo lang mogelijk volhouden. Steeds vaker aan generatiegenoten en vriendinnen, zoals aan mevr. Elly Zeelen zg in de Hambos. Een hechte vriendschapsband was er met mevr. Elly Boermans. Hetzelfde geboortejaar, samen in de klas gezeten. Samen opgegroeid. Vriendinnen gebleven, tot de laatste dag. Zij is haar weg gegaan, beslist geen eenzame weg. Met haar gezin, met haar zus Elly naast haar, met haar vriendinnen dicht bij haar, naar het licht dat Gods woning is. Dat ze daar mag zijn gekomen.

Speciale Hubertusmis Jachthoornblazers Nieuwenhagen

Op zaterdag 20 februari om 19.00 uur wordt in de Grote Kerk van Eygelshoven, de H. Mis muzikaal opgeluisterd door het meer dan 35 jaar oude ‘Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen’. In deze Hubertusmis, op uitnodiging van pastoor Heemels, presenteert dit muziekgezelschap haar nieuwe kostuums, waaraan het Laurafonds financieel heeft meegeholpen.

De Jachthoornblazers Sint Hubertus bestaan sinds 1980 en hebben als doel ‘de bekendheid van de jachthoorn en de vaardigheid van het jachthoorn blazen te vergroten, en het ijveren voor de instandhouding en verbreding van de kennis van goede jachtgebruiken in het algemeen.’ Dat doen de Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen met hun jachthoorns nu meer dan 35 jaar ‘op het kruispunt van cultuur en natuur’.