Overleden

Op 13 januari overleed in de leeftijd van 96 jaar mevrouw Juliette Maar-Perboom.

Mevr.Maar-Perboom werd in Frankrijk geboren. Ze kreeg dan ook een Franse naam: Juliette. De achternaam Perboom , of Peerboom, is een heel oud woord, een oude naam. De betekenis zou kunnen zijn: per, van perre: een omheind stuk land. Boom van slagboom. Een eigen stukje land dus, van je eigen familie, een thuis, een huis, een gezin. Is dat geen prachtige toepasselijke naam voor mevrouw Perboom! Immers: ‘Haar huis was haar heilig’.

Juliette ontmoette haar ‘Romeo’. Ze trad in het huwelijk met Pierre Maar.

Haar man werd al jong ziek. Juliette Maar ging werken in de zaak. Je kunt rustig zeggen dat ze dat met succes deed. Ze maakte tijd voor de mensen. Ze kon met iedereen omgaan.

Mevr. Maar is van een generatie waarvan geldt dat de eerste grote reizen gingen naar Rome en naar Lourdes. Grote katholieke bedevaartplaatsen bij uitstek. Ze zocht op belangrijke momenten die band met wat ons overstijgt. Ze keek naast zich, haar medemens, jullie in de ogen. Ze keek ook omhoog. En ze hoopte ook daar te vinden een thuis, een huis, een perre, een omheind stuk land. Mooier dan we durven dromen. Veel geliefde mensen zijn haar daar naar voor gegaan. Zo gaat dat als je zo oud wordt. Met haar gezin en familie namen we afscheid in het oude kerkje, waarna we haar te rusten legde in het familiegraf in Nieuwenhagerheide. Dat ze mag rusten in vrede.