Op zondag 17 juli overleed in de leeftijd van 84 jaar mevrouw Jettie Beunen-Cuypers.

Ze kwam uit een mijnwerkersgezin. Met haar ouders en zus Marian woonde Jettie lange tijd op de Bossen.

Al op jonge leeftijd leerde zij haar toekomstige echtgenoot Jo kennen. Ze waren bijna 70 jaar onafscheidelijk met elkaar verbonden. Een woning werd gevonden aan de Anselderlaan. Met vier dochters, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen had ze genoeg invulling. Zolang het ging hebben ze samen vele leuke dingen gedaan. En altijd, waar het nodig was, stond ze klaar.

De laatste drie en een half jaar waren geen gemakkelijke tijd. Echtgenoot Jo stond als grote steun altijd aan de zijde van zijn Jettie. Enkele dagen voor haar overlijden ontving mevrouw Beunen de ziekenzalving. Samen hebben we nog het O Reinste der Schepselen gezongen:

“Maria, als gij onze schreden geleidt,

schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;

dan landen wij veilig ter hemelse reê,

en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.”