Overleden

Op donderdag 9 juni overleed in de leeftijd van 84 jaar de heer Léon Bisscheroux.

Léon Bisscheroux geboren in Eygelshoven. Zijn ouders behoorden tot de middenstand in Eygelshoven, ze hadden een zaak onder de naam Meubelhuis F.H. Bisscheroux, Marktstraat 11. Goede tijden waren het, in het bloeiende Eygelshoven, in de opbouwjaren na de oorlog. Op een goede dag zag Leon een leuk meisje langsfietsen, langs de zaak. Een eerste afspraakje volgde, allebei nog heel jong. Toen Léon 24 was, en zijn Marianne 22, trouwden ze, in de kerk van de Holz. 20 oktober 1956, dit jaar 60 jaar geleden. Monique, Pascal en Ed werden geboren. En het jonge echtpaar zou de zaak van thuis over gaan nemen. Vanaf 1960 gaf Léon ziel en zaligheid voor de zaak. Hard werken, heel veel uren maken, in tijden die moeilijker en moeilijker werden. Gewaardeerd om zijn vakmanschap. In een team met zijn Marianne. Zij stond immers in de zaak, ze was een goede zakenvrouw, en kon heel goed met mensen omgaan. Zo werd er meer dan 30 jaar hard gewerkt, tot de sluiting van de zaak in 1992. Ondertussen waren eerst Monique en daarna ook Pascal ge-emigreerd naar Australië. Ook woonde broer Aloys niet naast de deur, in Bogota. Redenen genoeg om reizen, verre reizen te maken.

Hier in Eygelshoven werd er elke vrijdagavond gekaart. Een whiskey-tje bij de hand. Lezen, knutselen, muziek luisteren. Hij kreeg zijn tijd wel om. Op 18 november 2005 overleed echtgenote Marianne. Zolang samen geweest, een gezin gesticht, de zaak gehad, de reizen naar Australië gemaakt. Het was erg zwaar. Léon Bisscheroux was er de man niet naar om te klagen. “Opgeven staat niet in mijn boekje”. Toch werd alles moeizamer.

Wij gedenken hem 24 juli in het oude kerkje. De onzichtbare band die blijft, de gevoelens ook van liefde en van dankbaarheid.